Ulkoministeriön virka- ja työehtosopimusasiakirjat 

Virka- ja työehtosopimusasiakirjat ovat virasto- ja laitoskohtaisia sekä hallinnonalakohtaisia tarkentavia virka- ja työehtosopimusasiakirjoja.

Ulkoministeriön voimassa olevat tarkentavat virka- ja työehtosopimusasiakirjat liitteineen ovat alla pdf-tiedostoina.

Asiakirjoja ei saa julkaista ilman ulkoministeriön lupaa.

Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus ulkoasiainhallinnon virkamiesten uudesta palkkausjärjestelmästä (pdf, 42 Kt, 14 sivua)
Sopijaosapuolet: ulkoasiainministeriö, Uhvy ry, Juko ry
Allekirjoitettu: 7.10.2015
Voimassa: 1.2.2016–31.1.2017

Pöytäkirja tarkentavasta virkaehtosopimusneuvottelusta (pdf, 55 Kt, 16 sivua)
Allekirjoitettu: 7.10.2015
Voimassa: 1.2.2016–31.1.2017

Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus ulkomaanedustuksen virkamiesten palvelussuhteen ehdoista (pdf, 9 Kt, 2 sivua)
Sopijaosapuolet: ulkoasiainministeriö, Uhvy ry, Juko ry
Allekirjoitettu: 7.10.2015
Voimassa: 1.2.2016–31.1.2017

Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutetun palkkioista (pdf, 7 Kt, 2 sivua) 
Sopijaosapuolet: ulkoasiainministeriö, Uhvy ry, Juko ry
Allekirjoitettu: 7.10.2015
Voimassa: 1.2.2016–31.1.2017