Ulkoministeriön virka- ja työehtosopimusasiakirjat 

Virka- ja työehtosopimusasiakirjat ovat virasto- ja laitoskohtaisia sekä hallinnonalakohtaisia tarkentavia virka- ja työehtosopimusasiakirjoja.

Ulkoministeriön voimassa olevat tarkentavat virka- ja työehtosopimusasiakirjat liitteineen:

Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus ulkoasiainhallinnon virkamiesten uudesta palkkausjärjestelmästä (pdf, 46 KB, 15 sivua)
Sopijaosapuolet: ulkoministeriö ja Juko ry

Voimassa: 1.3.2023-28.2.2025

Pöytäkirja ulkoasiainhallinnon virkamiesten palkkausjärjestelmän uudistamisesta (pdf, 60 KB, 16 sivua)

Voimassa: 1.3.2023-28.2.2025

Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus ulkomaanedustuksen virkamiesten palvelussuhteen ehdoista (pdf, 12 KB, 2 sivua) 

Sopijaosapuolet: ulkoministeriö ja Juko ry

Voimassa: 1.3.2023-28.2.2025 

Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutetun palkkioista (pdf, 11 KB, 2 sivua)

Sopijaosapuolet: ulkoministeriö ja Juko ry

Voimassa: 1.3.2023-28.2.2025