Lapselle huoltajien lupa lomamatkalle

Kun alaikäinen lapsi matkustaa ulkomaille ilman huoltajia, on suositeltavaa ottaa matkalle mukaan huoltajien lupa, jonka voi tarvittaessa esittää kohdemaan viranomaisille.

Lapsi vilkuttaa lokeille, kuva: Pixabay CC0 Creative Commons
Tarkista aina alaikäistä koskevat matkustusvaatimukset kohdemaan viranomaisilta . Kuva: Pixabay CC0 Creative Commons

Suomen lain mukaan jos lapsi on vanhempiensa yhteishuollossa, päättävät he yhdessä kaikista lapsen asioista, eikä toisella huoltajalla (tai muulla henkilöllä) ole oikeutta viedä lasta ulkomaille ilman toisen huoltajan (huoltajien) suostumusta. Suomen laissa ei ole erityisiä säännöksiä siitä, miten suostumus tulee ilmaista. On kuitenkin hyvä huomata, että vaikka lähtö Suomesta onnistuisikin, toisen valtion rajalla viranomaiset voivat vaatia kirjallista suostumusta.

Tarkista aina alaikäistä koskevat matkustusvaatimukset kohdevaltion viranomaisilta. Jotkin maat (esimerkiksi Venäjä ja Etelä-Afrikka) määrittelevät tarkkaan, minkälainen luvan täytyy olla.

Myös lentoyhtiöllä voi olla omia vaatimuksia. Vaikka erityisiä vaatimuksia ei olisikaan, on huoltajien kirjallinen suostumus aina hyvä olla olemassa. Huoltaja/huoltajat voivat laatia näissä tilanteissa suostumusasiakirjan itse. Lupa voi olla kohdemaan kielellä tai englanniksi. Kirjeessä on hyvä olla tiedot matkasta sekä huoltajien allekirjoitukset ja yhteystiedot.

 

Tämän sivun sisällöstä vastaa

matkustaminen