Kehitysyhteistyön evaluointi

Evaluoinnit tuottavat itsenäistä ja riippumatonta tietoa kehitysyhteistyön tavoitteiden saavuttamisesta. Evaluointeja tehdään, jotta onnistumisista ja ongelmista opitaan, ja tämän pohjalta kehitetään tulevaa yhteistyötä.

Mitä evaluointi on?

Evaluoinneissa arvioidaan yhteistyön tarkoituksenmukaisuutta, tehokkuutta, tuloksellisuutta, vaikuttavuutta ja kestävyyttä. Evaluointien tehtävänä on vahvistaa, mitä käytetyillä kehitysyhteistyön määrärahoilla on saatu aikaan.

Ulkoministeriön evaluointikäytäntö perustuu kansainvälisesti OECD:ssa ja EU:ssa sovittuihin periaatteisiin. Ministeriön evaluointiohjesääntö ohjaa evaluoinnin toteuttamista Suomen kehitysyhteistyössä.

Evaluointikäsikirja esittelee evaluoinnin käsitteet ja auttaa ymmärtämään miksi, miten ja kuinka evaluoidaan. Lisäksi käsikirja sisältää ohjausta evaluointiprosessin tueksi.

Kuka evaluoi ja mitä?

Ulkoministeriössä kehitysevaluoinnin yksikkö (EVA-11) vastaa laajojen, strategisesti merkittävien evaluointien teettämisestä (esim. maaohjelmien tai toimialojen tai kehityspolitiikan evaluoinnit). Kehitysevaluoinnin yksikkö raportoi alivaltiosihteerille, eli se on riippumaton kehitysyhteistyön toteutuksesta tai kehityspolitiikan linjauksista vastaavista osastoista.

Osastot ja edustustot vastaavat omien hankkeidensa evaluointien teettämisestä.

Evaluoinnit teetetään toimeksiantoina riippumattomilla asiantuntijoilla. Kaikki toimeksiannot kilpailutetaan avoimissa tarjouskilpailuissa.

Miten evaluointien tuloksia hyödynnetään?

Kaikkien evaluointien tulokset käsitellään ministeriössä tai hankkeista päätöksiä tekevissä ryhmissä. Käsittelyn perusteella päätetään, miten evaluointien antamat suositukset toteutetaan.

Evaluointiraportit ovat julkisia. Laajoista ja strategisesti tärkeistä evaluoinneista järjestetään avoin yleisötilaisuus, jossa evaluoinnin tehneet asiantuntijat esittelevät tulokset. Tulokset esitellään myös verkossa webinaareissa.

Tutustu tästä evaluointiraportteihin sekä webinaaritalleisiin:

Mitä evaluointeja on suunnitteilla?

Evaluoinnin suunnittelulla varmistetaan, että evaluointien tulokset ovat käytettävissä oikea-aikaisesti päätöksentekoa tai suunnittelua varten. Kehitysevaluoinnin yksikkö kokoaa vuosittain ministeriön evaluoinnin kokonaissuunnitelman, ja raportoi tehdyistä evaluoinneista.

Muualla verkossa

Tämän sivun sisällöstä vastaa