Kehitysyhteistyön evaluointi

Evaluoinnit tuottavat itsenäistä ja riippumatonta tietoa kehitysyhteistyön tavoitteiden saavuttamisesta. Evaluointeja tehdään, jotta onnistumisista ja ongelmista opitaan, ja tämän pohjalta kehitetään tulevaa yhteistyötä.

Mitä evaluointi on?

Evaluoinneissa arvioidaan yhteistyön tarkoituksenmukaisuutta, tehokkuutta, tuloksellisuutta, vaikuttavuutta ja kestävyyttä. Evaluointien tehtävänä on vahvistaa, mitä käytetyillä kehitysyhteistyön määrärahoilla on saatu aikaan.

Ulkoministeriön evaluointikäytäntö perustuu kansainvälisesti OECD:ssa ja EU:ssa sovittuihin periaatteisiin. Ministeriön evaluointiohjesääntö ohjaa evaluoinnin toteuttamista Suomen kehitysyhteistyössä.

Evaluointikäsikirja esittelee evaluoinnin käsitteet ja auttaa ymmärtämään miksi, miten ja kuinka evaluoidaan. Lisäksi käsikirja sisältää ohjausta evaluointiprosessin tueksi.

Kuka evaluoi ja mitä?

Ulkoministeriössä kehitysevaluoinnin yksikkö (EVA-11) vastaa laajojen, strategisesti merkittävien evaluointien teettämisestä (esim. maaohjelmien tai toimialojen tai kehityspolitiikan evaluoinnit). Kehitysevaluoinnin yksikkö raportoi alivaltiosihteerille, eli se on riippumaton kehitysyhteistyön tteutuksesta tai kehityspolitiikan linjauksista vastaavista osastoista.

Osastot ja edustustot vastaavat omien hankkeidensa evaluointien teettämisestä.

Evaluoinnit teetetään toimeksiantoina riippumattomilla asiantuntijoilla. Kaikki toimeksiannot kilpailutetaan avoimissa tarjouskilpailuissa.

Miten evaluointien tuloksia hyödynnetään?

Kaikkien evaluointien tulokset käsitellään ministeriössä tai hankkeista päätöksiä tekevissä ryhmissä. Käsittelyn perusteella päätetään, miten evaluointien antamat suositukset toteutetaan.

Evaluointiraportit ovat julkisia. Laajoista ja strategisesti tärkeistä evaluoinneista järjestetään avoin yleisötilaisuus, jossa evaluoinnin tehneet asiantuntijat esittelevät tulokset. Tulokset esitellään myös verkossa webinaareissa.

Tutustu tästä evaluointiraportteihin sekä webinaaritalleisiin:

Mitä evaluointeja on suunnitteilla?

Evaluoinnin suunnittelulla varmistetaan, että evaluointien tulokset ovat käytettävissä oikea-aikaisesti päätöksentekoa tai suunnittelua varten. Kehitysevaluoinnin yksikkö kokoaa vuosittain ministeriön evaluoinnin kokonaissuunnitelman, ja raportoi tehdyistä evaluoinneista.

Kansainväliset evaluointiverkostot

Kehitysevaluoinnin yksikkö osallistuu aktiivisesti arviointityön laatua edistävien kansainvälisten ja kotimaisten asiantuntijaverkostojen toimintaan. Kansainvälisiä yhteistyökumppaneita ovat mm. OECD kehitysapukomitean evaluointiverkosto (EvalNet) ja Nordic Evaluators -verkosto, EvalPartners sekä IOCE lukuisine kumppaneineen. Suomessa yhteistyötä tehdään valtionhallinnon arviointiverkoston sekä Suomen Arviointiyhdistyksen SAYFESin kanssa.

Tuki kumppanimaiden evaluointikapasiteetin kehittämiseen

Kehitysevaluoinnin yksikkö myöntää harkinnanvaraista tukea kansainvälisesti toimiville järjestöille aloitteisiin, jotka edistävät kumppanimaiden evaluointikapasiteetin kehittämistä. Avustusten hakemiselle ei ole erityisiä määräaikoja, vaan niitä voidaan myöntää ympäri vuoden yksikön käytettävissä olevien kehitysyhteistyömäärärahojen puitteissa.

Avustushakemuksia arvioidaan ja rahoitusta myönnetään Suomen kehityspolitiikan tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti. Avustusten myöntämistä koskevat periaatteet ja kriteerit löytyvät seuraavan linkin kautta (ks. Kappale “Principles for support and minimum requirements”).  Lisätietoja voi pyytää sähköpostitse EVA-11@formin.fi

Muualla verkossa

Tämän sivun sisällöstä vastaa