Tuki kansalaisjärjestöjen viestintä- ja globaalikasvatushankkeisiin

Opiskelijat esittelevät harjoitustöitään yliopistoluennolla.
Kuva: Elina Manninen / Kuvatoimisto Keksi

Tuen periaatteet

Viestintä- ja globaalikasvatustuella (VGK) rahoitetaan hankkeita, joiden tavoitteena on lisätä suomalaisten tietoisuutta kehityskysymyksistä ja osallistaa kansalaisia kehitysyhteistyöhön. Tukimuodolla edistetään YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030:n tavoitteiden toimeenpanoa ja myötävaikutetaan globaalin kumppanuuden vahvistumiseen Suomessa kestävän kehityksen tavoitteen 17 mukaisesti. Tukimuoto keskittyy etenkin edistämään kestävän kehityksen alatavoitetta 4.7, joka pyrkii varmistamaan, että jokaisella on kestävän kehityksen edistämiseen tarvittavat tiedot ja taidot. Tukimuodossa tavoitellaan sekä maantieteellistä kattavuutta Suomessa että kohderyhmien moninaisuutta.

Haettava hanketuki ei ole pysyvää rahoitusta, vaan määräaikainen panos, jonka avulla pyritään vahvistamaan globaalivastuuta suomalaisten parissa.

Hakeminen

Hakukierros 2023-2024

Ennakkotieto VGK-tuen hausta vuosille 2023-2024 (julkaistu 1.9.2022)

Hakukierros 2021–2022 (päättynyt)

Hakuilmoitus (PDF, 599 KB)

Hakukierrokseen liittyvien kysymysten vastaukset (PDF, 709 KB) (päivitetty 10.11.2020)

Hakulomakkeet

Hakulomakkeen lataamiseen tarvitset Adobe Reader -ohjelman(Linkki toiselle verkkosivustolle)(Linkki toiselle verkkosivustolle), jonka voit tarvittaessa ladata ilmaiseksi. 

Tallenna lomake omalle työasemalle ennen avaamista (Tallenna kohde nimellä / Save target as). Voit muokata, tallentaa ja lähettää lomakkeen toisille henkilöille ennen hakemuksen jättämistä.

Hakulomake (PDF, 134 KB)

Hakulomakkeen täyttöohje (PDF, 798 KB)

Hakemuksen pakolliset liitteet

Hakulomaketta täydentävä liite (liite 1) (PDF, 438 KB)

Vakuutus (PDF, 14 KB)

Huomaa, että liitteiden tallennusnimissä ei saa käyttää erikoismerkkejä (.,-/äö) jne. Kun tallennat liitteitä, huolehdi siitä, että liitteen tiedostomuoto tallentuu myös (esim. toimintasuunnitelma_2018.pdf). Liitteiden yhteenlaskettu enimmäiskoko on 10 Mt.

Yleisehdot ja VGK-tuen lisäehdot

Päivitetyt ehdot julkaistaan VGK-tuen hakukierroksen 2023-2024 auetessa.

Yleisehdot ja VGK-tuen lisäehdot (PDF, 497 KB)

Sähköinen asiointi

Valtionavustuksiin liittyvässä yhteydenpidossa, ml. lomakkeiden jättämisessä, käytetään sähköistä asiointia.

Perustietoilmoitus

Avustuksen saajat tekevät perustietoilmoituksen vuosittain sähköisen asioinnin selainpohjaiselle lomakkeelle. Liitä ilmoitukseen toimintasuunnitelma, talousarvio, toimintakertomus, tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä muut asiaankuuluvat asiakirjat, kuten säännöt ja yhdistysrekisterin ote. 

Tee perustietoilmoitus ainoastaan kerran vuodessa myös siinä tapauksessa, että saman kalenterivuoden aikana haet useampia valtionavustuksia. 

Perustietoilmoituksen jättämiselle ei ole määräaikaa, mutta avustuksen hakija tarvitsee vastaanottokuittauksessa ilmoitetun tunnuksen voidakseen jättää uusia hakemuksia tulevalla hakukierroksella. Hakuvuosina hakijoita pyydetään toimittamaan perustietoilmoitus hyvissä ajoin ennen hakuajan umpeutumista. 

Kun olet palauttanut perustietoilmoituksen, saat vastaanottokuittauksen, joka sisältää asian tunnuksen (tunnus on muotoa UHA20XX-000XXX).

Toteutus ja raportointi

Sitoumus ja maksupyyntö

Toimita valtionavustuksen vastaanottamiseksi sitoumuslomake sähköisessä asioinnissa selainpohjaisella lomakkeella.

Toimita tuen maksamiseksi maksupyyntölomake sähköisessä asioinnissa selainpohjaisella lomakkeella. 

Mikäli haluat ensimmäisen erän maksettavaksi ennen vuosiraportin toimittamista (30.4. mennessä), liitä maksupyyntöön selvitys hankkeen tilanteesta -lomake:

Selvitys hankkeen tilanteesta (RTF, 54 KB)

Sitoumukset ja maksupyynnöt liitetään järjestön ja hankkeen tietoihin asiointipalvelussa olevan Aineiston tunnuksen avulla. Tunnus on muotoa vvvv-kk-pp-0000XXXX.

Muutoshakemus ja täydennysilmoitus

Tee anomukset käyttötarkoituksen muutoksesta ja valtionavun siirrosta 
seuraavalle vuodelle sähköisessä asiointipalvelussa olevalla selainpohjaisella lomakkeella. 

Tee täydennykset perustietoilmoitukseen, hankehakemukseen ja vuosiraporttiin sähköisessä asiointipalvelussa olevalla selainpohjaisella lomakkeella.

Koronaviruksella on vaikutuksia kansalaisjärjestöjen ohjelmiin ja hankkeisiin. Alla olevasta asiakirjasta löytyy näihin liittyviä yleisiä linjauksia ja ohjeita, joita päivitetään tarpeen mukaan.

Koronavirustilanne - kansalaisyhteiskuntayksikön linjauksia ja ohjeita (päivitetty 23.6.2021) (PDF, 557 KB)

Raportointi

Järjestöt raportoivat myönnetyt valtionavut ulkoministeriön sähköisen asiointipalvelun kautta. Raportit on toimitettava 30. huhtikuuta mennessä.

Myös vuosiraportin liitteet toimitetaan ainoastaan sähköisesti. Allekirjoitusta vaativat liitteet allekirjoitetaan sähköisesti tai allekirjoitus tehdään paperiversioon, joka skannataan ja liitetään sähköiseen raportointilomakkeeseen. 

Järjestöt raportoivat hankkeista sähköisesti toimitettavalla raportointilomakkeella. Pdf-lomaketta varten tarvitset Adobe Reader -ohjelman, jonka voit tarvittaessa ladata ilmaiseksi. Tallenna lomake omalle koneelle ennen avaamista (save target as).

Vuosiraporttilomake (UML2017-0038.2.1) (PDF, 114 KB)

Huomioi, että lomakkeen kohta 3.4. vaatii asiointipalvelusta saatua aineiston tunnusta. Tunnus on muotoa vvvv-kk-pp-0000XXXX. Raporttilomakkeen lähetys ei onnistu, mikäli lomakkeeseen on lisätty tyhjiä, täyttämättömiä rivejä.

Tilintarkastusohjeet

Ohje tilintarkastajalle (Word, 14 KB)

Toimeksiannon vahvistuskirje (Word, 18 KB)

Tilintarkastajan raportti havainnoista (Word, 24 KB)

Evaluointi 2020 ja johdon vastine

Evaluointiraportti:

Viestintä- ja globaalikasvatustuen evaluointi 2015–2020 (PDF, 2 015 KB)

Johdon vastine suositusten toimeenpanosta ja suositusten seurantaraportti:

Viestintä- ja globaalikasvatustuen evaluoinnin johdon vastine 2021 (PDF, 4 084 KB)

Viestintä- ja globaalikasvatustuen evaluoinnin suositusten seurantaraportti (PDF, 424 KB)

Kysymykset

Tukimuotoon liittyviä kysymyksiä voi toimittaa osoitteeseen vgk.um@formin.fi. 

Tämän sivun sisällöstä vastaa