Tuki kansalaisjärjestöjen viestintähankkeisiin ja globaalikasvatukseen

Koronaviruksella on vaikutuksia kansalaisjärjestöjen ohjelmiin ja hankkeisiin. Alla olevasta asiakirjasta löytyy näihin liittyviä yleisiä linjauksia ja ohjeita, joita päivitetään tarpeen mukaan.

Koronavirustilanne - kansalaisyhteiskuntayksikön linjauksia ja ohjeita (päivitetty 15.4.2020)

Tuen periaatteet

Ulkoministeriö myöntää valtionavustuksia suomalaisille kansalaisjärjestöille ajallisesti ja paikallisesti rajattuihin viestinnällisiin ja kasvatuksellisiin hankkeisiin. Tuettavien hankkeiden tulee olla linjassa Suomen kehityspolitiikan kanssa. Hankkeiden tavoitteena on lisätä suomalaisten tietoisuutta kehityskysymyksistä ja osallistaa kansalaisia niihin. Tuki ei ole pysyvää rahoitusta, vaan määräaikainen lisäpanos, jonka avulla kehitysmaiden näkökulmien ja kehityskysymysten tunnettuus suomalaisten parissa lisääntyy.

Seuraava VGK-hakukierros avautuu 30.9.2020.

Hakukierros 2021-2022

Ennakkotieto valtionavustuksesta kansalaisjärjestöjen viestintä- ja globaalikasvatushankkeille vuosille 2021–2022

Ulkoministeriö avaa 30. syyskuuta 2020 hakukierroksen suomalaisten kansalaisjärjestöjen viestintä- ja globaalikasvatushankkeille vuosille 2021–2022. Haku on käynnissä 16. marraskuuta 2020 asti. Haun yhteydessä avataan myös kohdennettu toiminta-avustusten hakukierros YK-taustaisille suomalaisille kansalaisjärjestöille. Hakuilmoitus sisältäen mm. haun kriteerit julkaistaan syyskuun lopulla. Myönnettävä tuki on osa kansalaisyhteiskunnan kehitysyhteistyöhön suunniteltua kehitysyhteistyömäärärahaa. 

Ulkoministeriö julkaisee lisätietoa hausta verkkosivuillaan (um.fi) 30.9.2020, ml. hakuilmoitus, hakukierrosta koskevat arviointikriteerit ja hakuohjeet lomakkeineen. Hakuilmoituksessa mainitaan hakukierrosta koskevien kysymysten jättämistä varten tarkka ajankohta ja sähköpostiosoite. Vastaukset kysymyksiin julkaistaan kootusti ministeriön verkkosivuilla.

Lue koko ennekkotieto tästä.

Tuen ehdot ja ohjeistus 

Sähköisen asioinnin lomakkeet

Ulkoministeriön sähköinen asiointipalvelu uudistuu

Ulkoministeriön ja puolustusministeriön yhteinen sähköinen asiointipalvelu siirrettiin uusittuun sähköiseen palveluun 9.6.2020 osoitteessa https://online-asiointi.um-plm.fi/ sekä Suomi.fi-tunnistus osoitteessa https://www.suomi.fi/etusivu.

Sähköisessä asiointipalvelussa valtionavustusten hakuun liittyviä lomakkeita täytetään suoraan selaimessa. Selainpohjaisista lomakkeista on jo käytettävissä perustietoilmoitus, sitoumus ja maksupyyntö. Muut lomakkeet (hankehakemus, täydennysilmoitus, muutoshakemus, raportti) täytetään entiseen tapaan Adobe-lomakkeella, joka noudetaan UM:n verkkosivulta ja ladataan uuteen asiointipalveluun. Sitä mukaa kun selainpohjaiset lomakkeet valmistuvat, ne tullaan poistamaan UM:n verkkosivulta ja ovat jatkossa saatavilla ainoastaan selainpohjaisessa palvelussa.

Kun asia tallennuksen jälkeen laitetaan vireille painamalla “pane vireille” nappulaa (rullatkaa näyttöä alaspäin, kunnes näette ”pane vireille”-nappulan), hakija ei saa vahvistusviestiä, mutta sen sijaan voi tarkistaa omat lähettämänsä hakemukset yläreunan asiat-välilehden alasvetovalikosta ”vireille pannut” laatikossa. Samassa valikossa on laatikko myös niille asioille ”vireillepanoa odottavat”, joita ei ole vielä laitettu vireille.

Tunnistautuminen ja valtuudet

Uuteen sähköiseen asiointipalveluun voidaan vielä toistaiseksi tunnistautua myös Katso-tunnisteella, joka löytyy pankkilistausten jälkeen viimeisenä vaihtoehtona. Katso-tunnisteet toimivat 30.9. saakka, jolloin Katso-tunnisteista ja vanhasta asiointipalvelusta luovutaan. Suomi.fi tunnistukseen tarvittavien valtuuksien hakemista suositellaan jo kesän 2020 aikana https://www.suomi.fi/valtuudet.

Kehitysyhteistyöasioissa asioissa järjestöjen rooli on ”KYT loppukäyttäjä”: http://valtuusrekisteri.suomi.fi/valtionavustusten_hakeminen


Samalla kun järjestöt hoitavat omat Suomi.fi-valtuudet kuntoon, pyydämme hoitamaan myös tarvittavat päivitykset tai korjaukset järjestönne rekisteritietojen osalta ml. rekisteröity virallinen nimi (oikeinkirjoitus), nimenkirjoitusoikeudet, nimenkirjoitustapa ja säännöt viimeistään kesän aikana.

Käyttöohjeet

Sähköisen asiointipalvelun käyttöohjeet löytyvät Suomi.fi –palvelun etusivun kautta. Lisätietoja Suomi.fi –kansalaisneuvonnan palvelusta saa osoitteesta https://www.kansalaisneuvonta.fi/fi-FI sekä sähköpostitse osoitteesta palveluneuvoja@kansalaisneuvonta.fi tai puhelimitse 0295 000. Sivulla on käytössä myös Chat-palvelu.

Varsinainen tuotantokäyttö aloitetaan 10.8.2020.

 

Poistuvan asiointipalvelun ohjeistus

Ulkoministeriö käyttää sähköistä asiointipalvelua ja sitä varten laadittuja lomakkeita VGK-tuen hallinnointiin. Tutustu Sähköiseen asiointipalveluun.

Lomakkeiden lataamiseen tarvitset Adobe Reader -ohjelman, jonka voit tarvittaessa ladata ilmaiseksi.

Tallenna lomakkeet omalle työasemalle ennen avaamista (Tallenna kohde nimellä / Save target as). Voit muokata, tallentaa ja lähettää lomakkeita toisille henkilöille ennen hakemuksen jättämistä.

Perustietoilmoitus

Avustuksen saajat tekevät perustietoilmoituksen vuosittain. Sen liitteinä toimitetaan toimintasuunnitelma, talousarvio, toimintakertomus, tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä muut mahdolliset asiakirjat, kuten muuttuneet säännöt ja yhdistysrekisterin ote.

Perustietoilmoitus tehdään vain kerran siinäkin tapauksessa, että toimija hakee useampia valtionavustuksia samana hakuvuonna.

Perustietoilmoituksen jättämiselle ei ole määräaikaa, mutta avustuksen hakija tarvitsee vastaanottokuittauksessa ilmoitetun tunnuksen voidakseen jättää uusia hakemuksia tulevalla hakukierroksella. Hakuvuosina hakijoita pyydetään toimittamaan perustietoilmoitus hyvissä ajoin ennen hakuajan umpeutumista.

Kun olet palauttanut perustietoilmoituksen, saat asiointitilillesi tiedoksiannon, joka sisältääasian tunnuksen (tunnus on muotoa UHA20XX-000XXX).

Hakulomakkeet (päivitetään 30.9.2020)

Hakemuksen pakolliset liitteet

Huomaa, että liitteiden tallennusnimissä ei saa käyttää erikoismerkkejä (.,-/äö) jne. Kun tallennat liitteitä, huolehdi siitä, että liitteen tiedostomuoto tallentuu myös (esim. toimintasuunnitelma_2018.pdf). Liitteiden yhteenlaskettu enimmäiskoko on 10 MB.

Sitoumus ja maksupyyntö

Valtionavustuksen vastaanottamiseksi toimitettava sitoumuslomake:

Hanketuen maksamiseksi toimitettava maksupyyntölomake:

Mikäli haluat ensimmäisen erän maksettavaksi ennen vuosiraportin toimittamista (30.4. mennessä), liitä maksupyyntöön selvitys hankkeen tilanteesta-lomake:

Sitoumukset ja maksupyynnöt liitetään järjestön ja hankkeen tietoihin asiointipalvelussa olevan Aineiston tunnuksen avulla. Tunnus on muotoa vvvv-kk-pp-0000XXXX.

Muutoshakemus ja täydennysilmoitus

Tee anomukset käyttötarkoituksen muutoksesta ja valtionavun siirrosta seuraavalle vuodelle oheisella lomakkeella.

Tee täydennykset perustietoilmoitukseen, hankehakemukseen ja vuosiraporttiin oheisella lomakkeella.

Raportointi

Järjestöt raportoivat myönnetyt valtionavut ulkoministeriön sähköisen asiointipalvelun kautta. Raportit on toimitettava 30. huhtikuuta mennessä.

Myös vuosiraportin liitteet toimitetaan ainoastaan sähköisesti. Allekirjoitusta vaativat liitteet skannataan ja liitetään sähköiseen raportointilomakkeeseen.

Järjestöt raportoivat hankkeista sähköisesti toimitettavalla raportointilomakkeella:

Huomioi, että lomakkeen kohta 3.4. vaatii asiointipalvelusta saatua aineiston tunnusta. Tunnus on muotoa vvvv-kk-pp-0000XXXX. Raporttilomakkeen lähetys ei onnistu, mikäli  lomakkeeseen on lisätty tyhjiä, täyttämättömiä rivejä.

Tilintarkastusohjeet

Kysymykset

Tukimuotoon liittyviä kysymyksiä voi toimittaa osoitteeseen vgk.um@formin.fi.
 

Tämän sivun sisällöstä vastaa