Tuki kansalaisjärjestöjen viestintä- ja globaalikasvatushankkeisiin

Opiskelijat esittelevät harjoitustöitään yliopistoluennolla.
Kuva: Elina Manninen / Kuvatoimisto Keksi

Koronaviruksella on vaikutuksia kansalaisjärjestöjen ohjelmiin ja hankkeisiin. Alla olevasta asiakirjasta löytyy näihin liittyviä yleisiä linjauksia ja ohjeita, joita päivitetään tarpeen mukaan.

Koronavirustilanne - kansalaisyhteiskuntayksikön linjauksia ja ohjeita (päivitetty 23.6.2021) (PDF 557 kt) (avautuu uuteen ikkunaan)

Tuen periaatteet

Viestintä- ja globaalikasvatustuella rahoitetaan hankkeita, joiden tavoitteena on lisätä suomalaisten tietoisuutta kehityskysymyksistä ja osallistaa kansalaisia kehitysyhteistyöhön. Tukimuodolla edistetään YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030:n tavoitteiden toimeenpanoa ja myötävaikutetaan globaalin kumppanuuden vahvistumiseen Suomessa kestävän kehityksen tavoitteen 17 mukaisesti. Tukimuoto keskittyy etenkin edistämään kestävän kehityksen alatavoitetta 4.7, joka pyrkii varmistamaan, että jokaisella on kestävän kehityksen edistämiseen tarvittavat tiedot ja taidot. Tukimuodossa tavoitellaan sekä maantieteellistä kattavuutta Suomessa että kohderyhmien moninaisuutta.

Haettava hanketuki ei ole pysyvää rahoitusta, vaan määräaikainen panos, jonka avulla pyritään vahvistamaan globaalivastuuta suomalaisten parissa.

Evaluointi 2020 ja johdon vastine

Evaluointiraportti:

Viestintä- ja globaalikasvatustuen evaluointi 2015-2020 (PDF, suomi, 2kt, 64 sivua) (avautuu uuteen ikkunaan)

Johdon vastine suositusten toipeenpanosta ja suositusten seurantaraportti:

Viestintä- ja globaalikasvatustuen evaluoinnin johdon vastine 2021 (PDF, suomi, 3,99 kt, 6 sivua) (avautuu uuteen ikkunaan)

Viestintä- ja globaalikasvatustuen evaluoinnin suositusten seurantaraportti (PDF, suomi, 423 kt, 15 sivua) (avautuu uuteen ikkunaan)

Hakukierros 2021-2022 (päättynyt)

Hakuilmoitus (PDF, 599 kt) (avautuu uuteen ikkunaan)

Hakukierrokseen liittyvien kysymysten vastaukset (PDF, 709 kt) (avautuu uuteen ikkunaan) (päivitetty 10.11.2020)

Hakulomakkeet

Hakulomake (PDF, 134 kt) (avautuu uuteen ikkunaan)

Hakulomakkeen täyttöohje (PDF, 798 kt)

Hakemuksen pakolliset liitteet

Hakulomaketta täydentävä liite (liite 1, PDF, 438 kt) (avautuu uuteen ikkunaan)

Vakuutus (PDF, 14 kt) (avautuu uuteen ikkunaan)

Huomaa, että liitteiden tallennusnimissä ei saa käyttää erikoismerkkejä (.,-/äö) jne. Kun tallennat liitteitä, huolehdi siitä, että liitteen tiedostomuoto tallentuu myös (esim. toimintasuunnitelma_2018.pdf). Liitteiden yhteenlaskettu enimmäiskoko on 10 Mt.

Yleisehdot ja VGK-tuen lisäehdot

Yleisehdot ja VGK-tuen lisäehdot (PDF, 497 kt) (avautuu uuteen ikkunaan)

Sähköinen asiointi

Valtionavustuksiin liittyvässä yhteydenpidossa, ml. lomakkeiden jättämisessä, käytetään sähköistä asiointia.

Perustietoilmoitus

Avustuksen saajat tekevät perustietoilmoituksen vuosittain sähköisen asioinnin selainpohjaiselle lomakkeelle. Liitä ilmoitukseen toimintasuunnitelma, talousarvio, toimintakertomus, tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä muut asiaankuuluvat asiakirjat, kuten säännöt ja yhdistysrekisterin ote. 

Tee perustietoilmoitus ainoastaan kerran vuodessa myös siinä tapauksessa, että saman kalenterivuoden aikana haet useampia valtionavustuksia. 

Perustietoilmoituksen jättämiselle ei ole määräaikaa, mutta avustuksen hakija tarvitsee vastaanottokuittauksessa ilmoitetun tunnuksen voidakseen jättää uusia hakemuksia tulevalla hakukierroksella. Hakuvuosina hakijoita pyydetään toimittamaan perustietoilmoitus hyvissä ajoin ennen hakuajan umpeutumista. 

Kun olet palauttanut perustietoilmoituksen, saat vastaanottokuittauksen, joka sisältää asian tunnuksen (tunnus on muotoa UHA20XX-000XXX).

Sitoumus ja maksupyyntö

Toimita valtionavustuksen vastaanottamiseksi sitoumuslomake sähköisessä asioinnissa selainpohjaisella lomakkeella.

Toimita tuen maksamiseksi maksupyyntölomake sähköisessä asioinnissa selainpohjaisella lomakkeella. 

Mikäli haluat ensimmäisen erän maksettavaksi ennen vuosiraportin toimittamista (30.4. mennessä), liitä maksupyyntöön selvitys hankkeen tilanteesta -lomake:

Selvitys hankkeen tilanteesta (RTF)

Sitoumukset ja maksupyynnöt liitetään järjestön ja hankkeen tietoihin asiointipalvelussa olevan Aineiston tunnuksen avulla. Tunnus on muotoa vvvv-kk-pp-0000XXXX.

Muutoshakemus ja täydennysilmoitus

Tee anomukset käyttötarkoituksen muutoksesta ja valtionavun siirrosta 
seuraavalle vuodelle sähköisessä asiointipalvelussa olevalla selainpohjaisella lomakkeella. 

Tee täydennykset perustietoilmoitukseen, hankehakemukseen ja vuosiraporttiin sähköisessä asiointipalvelussa olevalla selainpohjaisella lomakkeella.

Raportointi

Järjestöt raportoivat myönnetyt valtionavut ulkoministeriön sähköisen asiointipalvelun kautta. Raportit on toimitettava 30. huhtikuuta mennessä.

Myös vuosiraportin liitteet toimitetaan ainoastaan sähköisesti. Allekirjoitusta vaativat liitteet allekirjoitetaan sähköisesti tai allekirjoitus tehdään paperiversioon, joka skannataan ja liitetään sähköiseen raportointilomakkeeseen. 

Järjestöt raportoivat hankkeista sähköisesti toimitettavalla raportointilomakkeella:

Vuosiraporttilomake (UML2017-0038.2.1) (PDF)

Huomioi, että lomakkeen kohta 3.4. vaatii asiointipalvelusta saatua aineiston tunnusta. Tunnus on muotoa vvvv-kk-pp-0000XXXX. Raporttilomakkeen lähetys ei onnistu, mikäli  lomakkeeseen on lisätty tyhjiä, täyttämättömiä rivejä.

Tilintarkastusohjeet

Ohje tilintarkastajalle (Word) (avautuu uuteen ikkunaan)

Toimeksiannon vahvistuskirje (Word) (avautuu uuteen ikkunaan)

Tilintarkastajan raportti havainnoista (Word) (avautuu uuteen ikkunaan)

Kysymykset

Tukimuotoon liittyviä kysymyksiä voi toimittaa osoitteeseen vgk.um@formin.fi. Vastaukset liittyen vuoden 2020 hakukierrokseen löytyvät yllä kohdasta Hakukierros 2021-2022.

Tämän sivun sisällöstä vastaa