Valmennuskurssit kehitysyhteistyötehtäviin lähteville

Suomen kehityspolitiikka ja -yhteistyö vuonna 2023 -kurssi toimii valmennuskurssina kehitysyhteistyötehtäviin lähteville.

Valmennuskurssin kohderyhmät

Kurssin kohderyhmänä ovat henkilöt ja tahot, jotka ovat suoraan yhteydessä ulkoministeriön kehitysyhteistyörahoituksella toteutettavaan toimintaan. Heitä ovat esimerkiksi kansainvälisten järjestöjen ja kansalaisjärjestöjen asiantuntijatehtävissä toimivat sekä IKI-hankkeisiin osallistuvat konsultit ja tutkijat sekä YK-tehtäviin lähtevät apulaisasiantuntijat (JPO, UNV, SARC).

Kurssista kiinnostuneet voivat hakea kurssille. Valintakriteereinä haussa käytetään seuraavia asioita:

  • hakijan osallistuminen ulkoministeriön rahoittamaan hankkeeseen
  • hakijan yhteydet kehitysyhteistyötä toteuttaviin organisaatioihin (konsulttitoimistot, yliopistot)
  • hakijan kiinnostus ja potentiaaliset tehtävät kehitysrahoitteisissa hankkeissa.

Kursseille osallistuu myös ulkoministeriössä kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön parissa työskenteleviä henkilöitä.

Kehityspolitiikan ja -yhteistyön peruskurssin tavoitteet

Valmennus tarjoaa perustiedot Suomen kehityspolitiikasta ja kehitysyhteistyöstä.

Kurssin tavoitteena on:

  • Luoda yleiskuva kansainvälisestä toimintaympäristöstä sekä kehitysyhteistyön tuloksellisuudesta ja tulosperustaisuudesta.
  • Luoda yleiskuva Suomen hallituksen kehityspoliittisista linjauksista, ml. kehityspolitiikan periaatteista, tavoitteista ja keskeisistä painopisteistä.
  • Lisätä Suomen vaikuttamistapojen tuntemusta.
  • Antaa yleiskuva Suomen kehitysyhteistyön toteutuksesta, sen kanavista ja ohjaavista periaatteista.

Kurssiajankohdat vuonna 2023 

  • 5.–7.6.2023 (3 days) The Training on Finland’s Development Policy and Cooperation in 2023 will be held in Helsinki, registration by 31.5.

  • 11.–13.9.2023 (3 days) Suomen kehityspolitiikka ja -yhteistyö -kurssi, pidetään Helsingissä, sitovat ilmoittautumiset 4.9. mennessä.

Tulosta ja täytä alla oleva ilmoittautumislomake. Voit palauttaa lomakkeen sähköpostitse.

Ilmoittautumislomake (avautuu uuteen ikkunaan) (.rtf)

Lisätietoja kursseista antaa Kehityspolitiikan yksikkö, sähköposti: Hannele.Karppinen(a)formin.fi.

Tämän sivun sisällöstä vastaa