Nato

Pohjois-Atlantin liitto Nato on vuonna 1949 perustettu monenkeskinen puolustusliitto ja keskeinen transatlanttinen ja eurooppalainen turvallisuutta sekä vakautta edistävä toimija.

Naton tehtävänä on taata jäsenmaidensa vapaus ja turvallisuus poliittisin ja sotilaallisin keinoin. Sen perustehtäviin kuuluvat yhteinen puolustus ja pelote, kriisinhallinta sekä turvallisuutta edistävä yhteistyö muiden järjestöjen ja valtioiden kanssa.

Suomen Nato-kumppanuutta ohjaavat hallitusohjelma sekä kansalliset ulko-, turvallisuus- ja puolustuspoliittiset linjaukset. Niiden mukaisesti Suomi tekee pitkäjänteistä ja molempia osapuolia hyödyttävää yhteistyötä Naton kanssa.

Kumppanuusyhteistyön keskeinen tavoite on sotilaallisen suoritus- ja yhteistoimintakyvyn kehittäminen kansallisen puolustuksen ja kansainvälisen kriisinhallinnan tarpeita varten. Lisäksi Suomi käy Naton kanssa säännöllistä poliittista vuoropuhelua molempia kiinnostavista turvallisuuspoliittisista teemoista yhteisen turvallisuuden vahvistamiseksi. Vuoropuhelulla Suomi edistää omia ulko-, turvallisuus- ja puolustuspoliittisia tavoitteitaan.

Suomi on osallistunut Naton rauhankumppanuusyhteistyöhön vuodesta 1994 alkaen. Lisäksi Suomi on ollut Euroatlanttisen kumppanuusneuvoston (EAPC) jäsen vuodesta 1997. Vuonna 2014 Suomi kutsuttiin edistyneenä kumppanimaana mukaan Naton laajennettujen mahdollisuuksien kumppanuusyhteistyöhön (EOP), mikä on Suomelle hyödyllinen väline Nato-suhteen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Laajennettujen mahdollisuuksien yhteistyön lisäksi Suomi edistää Naton, Suomen ja Ruotsin välisen yhteistyön (29+2) syventämistä.

Käytännössä Suomen ja muiden kumppanimaiden poliittisen tason kanssakäyminen tapahtuu Natossa erilaisten yhteistyöfoorumien kautta. Suomen kannalta tärkeitä foorumeita ovat erityisesti kriisinhallintaoperaatioita käsittelevät kokoukset sekä 29+2 -yhteistyö sisältäen mm. vuoropuhelun Itämeren alueen turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. 

Suomi osallistuu tällä hetkellä kahteen Nato-johtoiseen kriisinhallintaoperaatioon: KFOR Kosovossa ja Resolute Support Afganistanissa. Osallistumalla Nato-johtoisiin kriisinhallintaoperaatioihin Suomi edistää kansainvälistä vakautta ja turvallisuutta.