Ulkoministeri Haaviston tervehdys

Hyvät Barentsin ystävät!

Suomella on ilo ja velvollisuus johtaa kaksivuotista Barentsin euroarktista neuvostoa Norjan puheenjohtajuuskauden jälkeen.

Haluan kiittää Norjaa merkittävästä työstä, jota se on tehnyt kahden viime vuoden aikana COVID-kriisistä huolimatta. Norja pystyi muuttamaan puheenjohtajakautensa virtuaaliseksi ja pitämään sen elossa ja etenemään ajassa, jolloin Barents-yhteistyön ytimeen kuuluva matkustaminen ja kohtaaminen ei ollut vaihtoehto.

Suomen on sekä helppoa että haastavaa jatkaa Norjan johtamalla uralla. Keskitymme jatkossakin yhteistyön kolmeen peruselementtiin: ympäristöön, nuorisoon ja liikenteeseen.

Tromssan ministerikokouksen päätökset antavat vankan pohjan jatkaa työtä ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja Barentsin luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi. Meillä on myös velvollisuus jatkaa vuoropuhelua Barentsin nuoremman sukupolven kanssa heidän tulevaisuuden turvaamiseksi alueella, ja meidän on kehitettävä yhteyksiä ympäristön kannalta kestävällä tavalla ja poistettava etäisyyden esteitä.

Suomen puheenjohtajuus perustuu vahvasti paikalliseen omistajuuteen ja ministeriöiden väliseen yhteisvastuuseen. Tromssan päätökset työryhmien yhdistämisestä ovat tärkeitä. Alueelliset toimijat työskentelevät yhdessä ministeriöidemme kanssa vastaten paikallisten yhteisöjen ja alkuperäisväestön toiveisiin ja tarpeisiin.

Ensi vuoden alussa meillä on myös käytössämme uusi mekanismi, Barentsin rahoitusmekanismi, joka antaa meille uusia mahdollisuuksia toteuttaa paikallisyhteisöjen ja paikallisten toimijoiden pienimuotoisia hankkeita. Toivomme, että tämä rahasto entisestään kirittäisi yhteistyötä ja toisi paikallisia ääniä entistä vahvemmin yhteistyöhömme.

Haluan jo nyt kiittää kanssapuheenjohtajaamme Nenetsiaa pyrkimyksestä etsiä mahdollisimman paljon synergiaa puheenjohtajuuksien välillä. Odotamme mielenkiinnolla tätä ja pyrimme etsimään lisää synergiaa myös Barentsin euroarktisen neuvoston ja muiden alueellisten toimijoiden välillä. Erityisesti odotamme yhteistyötä Venäjän Arktisen neuvoston puheenjohtajuuden ja pohjoisen ulottuvuuden kumppanuuksien kanssa.

Suomi toivottaa Barentsin tarkkailijat tervetulleiksi mukaan yhteistyöhön. Kumppaneillamme on paljon mahdollisuuksia löytää rakentavia rooleja Suomen puheenjohtajuuskaudella käynnistettävissä hankkeissa.

Työ on nyt alkanut. Olemme valmiita haasteeseen ja odotamme mielenkiinnolla yhteistyötä kanssanne.

 

Pekka Haavisto

Ulkoministeri