Markkinoillepääsy-yksikkö

Markkinoillepääsy-yksikön tehtäviin kuuluvat:

 • tavarakauppa ml. teollisuus- ja maataloustuotteet, raaka-aineet sekä elintarvikkeet sekä niitä koskevat sääntelykysymykset
 • kaupan tekniset esteet
 • kaupan helpottaminen, tullitekniset kysymykset ja alkuperäsäännöt
 • yleiset markkinoillepääsykysymykset, ml. kaupanestetyön yhteensovittaminen sekä kauppasopimusten toimeenpano
 • Iso-Britannian EU-ero (brexit) ml. EU:n ja Ison-Britannian tulevaan kauppasuhteeseen liittyvä yhteensovittaminen sekä sektorivastuut
 • kauppapoliittiset tuontisuojainstrumentit, ml. polkumyynti- ja tasoitustullit, suojatoimet ja kaupanesteasetus (TBR) sekä yleinen tullietuusjärjestelmä (GSP)
 • WTO:n ja kahdenvälisten kauppasopimusten riitojenratkaisu, pois lukien investointiriitojen ratkaisu
 • Venäjää koskevat markkinoillepääsykysymykset
 • sektorikohtaiset kauppapoliittiset kysymykset (esimerkiksi metsä, teräs ja tekstiili)
 • internetin hallinto
 • erikseen sovittavat kauppapolitiikkaan liittyvät analyysi- ja selvitystehtävät sekä oikeudelliset kysymykset.

Sähköpostiosoite

 • kpo-20@formin.fi

Postiosoite

Markkinoillepääsy-yksikkö
PL 176
00023
VALTIONEUVOSTO
FINLAND

Käyntiosoite

Merikasarminkatu 5 F
00160
HELSINKI
FINLAND

Henkilöstö

Sanna Selin
Yksikönpäällikkö
 • +358 295 350 612
Jukka Nikulainen
Lähetystöneuvos
Yksikönpäällikön sijainen, Venäjä, teollisuustuotteet, alkuperäsäännöt, tullimenettelyt ja kaupan helpottaminen
 • +358 295 350 485
Petri Kuurma
Kaupallinen neuvos
Maatalouden markkinoillepääsy, SPS-kysymykset, raaka-ainekysymykset, EU:n yleinen tullietuusjärjestelmä (GSP), Itä-Euroopan ja Keski-Aasian -maita koskeva kauppapoliittinen neuvonta ja tuki
 • +358 295 351 427
Mari Lankinen
Lähetystöneuvos
Vastuuvirkamies
Teollis- ja tekijänoikeudet, Kiinaa, Indonesiaa, Filippiineja ja Vietnamia koskeva kauppapoliittinen neuvonta ja tuki
 • +358 295 350 642
Sonja Lavonen
Korkeakouluharjoittelija
 • +358 295 350 214
Mary-Anne Nojonen
Kaupallinen neuvos
Julkiset hankinnat, valtiontuet, sisämarkkinoiden kauppakysymykset
 • +358 295 351 494
Ville Vuorensola
Projektiavustaja
Teknologian kaupallistaloudelliset näkökohdat ja osaston teknologianäkemysten koordinointi, internetin hallinto, Japania ja Etelä-Koreaa koskeva kauppapoliittinen neuvonta ja tuki
 • +358 295 350 384

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@formin.fi. Skandinaaviset merkit korvataan seuraavasti: ä=a, ö=o, å=a.