Markkinoillepääsy-yksikkö

Markkinoillepääsy-yksikön tehtäviin kuuluvat:

 • yleiset markkinoillepääsykysymykset, ml. kaupanestetyön yhteensovittaminen sekä kauppasopimusten toimeenpano
 • kaupan helpottaminen, tullitekniset kysymykset ja alkuperäsäännöt
 • kaupan tekniset esteet
 • tavarakauppa ml. teollisuus- ja maataloustuotteet, sekä niitä koskevat sääntelykysymykset, terveys- ja kasvinsuojelutoimet (SPS)
 • kauppapoliittiset tuontisuojainstrumentit, ml. polkumyynti- ja tasoitustullit, suojatoimet ja kaupanesteasetus (TBR)
 • teollis- ja tekijänoikeudet
 • julkiset hankinnat
 • valtiontuet
 • sektorikohtaiset talouspakotteet
 • Venäjää ja muuta Euraasiaa sekä Aasian maita koskevat markkinoillepääsykysymykset ja kauppapoliittinen neuvonta
 • sektorikohtaiset kauppapoliittiset kysymykset, ml. teräs
 • teknologian kaupallistaloudelliset näkökohdat ja osaston teknologianäkemysten koordinointi, internetin hallinto.

Sähköpostiosoite

 • KPO-20@gov.fi

Postiosoite

Markkinoillepääsy-yksikkö
PL 176
00023
VALTIONEUVOSTO
FINLAND

Käyntiosoite

Merikasarminkatu 5 F
00160
HELSINKI
FINLAND

Henkilöstö

Sanna Selin
Yksikönpäällikkö
 • +358 295 350 612
Jukka Nikulainen
Lähetystöneuvos
Vastuuvirkamies
Yksikönpäällikön sijainen, Teollis- ja tekijänoikeudet sekä Kiinaan ja ASEAN-maihin liittyvä kauppapoliittinen neuvonta ja tuki, talouspakotteiden koordinointi, huoltovarmuus ja ulkomaankauppa
 • +358 295 350 485
Iris Hiltunen
Ulkoasiainsihteeri
Vastuuvirkamies
Teollisuustuotteet, alkuperäsäännöt, tullimenettelyt, Itä-Euroopan ja Keski-Aasian maihin liittyvä kauppapoliittinen neuvonta ja tuki, Venäjää koskevat kauppapoliittiset kysymykset
 • +358 295 350 426
Janne Hirvonen
Ulkoasiainsihteeri
Vastuuvirkamies
Teknologian kaupallistaloudelliset näkökohdat ja osaston teknologianäkemysten koordinointi, internetin hallinto
 • +358 295 350 072
Petri Kuurma
Kaupallinen neuvos
Tuontisuojainstrumentit, teräs sektorikohtaisena kauppapoliittisena kysymyksenä
 • +358 295 351 427
Aleksi Kuusisto
Kaupallinen neuvos
Kauppasopimusten toimeenpanoon, yleisiin markkinoillepääsykysymyksiin sekä kaupanesteisiin liittyvä koordinaatio, kaupan tekniset esteet (TBT), sääntelyn ja standardoinnin kaupallistaloudelliset näkökohdat, Etelä-Koreaan ja Japaniin liittyvät kauppapoliittiset kysymykset
 • +358 295 350 234
Julia Lintunen
Kaupallinen neuvos
Maatalous ja terveys- ja kasvinsuojelutoimet (SPS), avustaminen tuontisuojakysymyksissä, Intiaan liittyvä kauppapoliittinen neuvonta ja tuki
 • +358 295 350 581
Mary-Anne Nojonen
Kaupallinen neuvos
Julkiset hankinnat, valtiontuet, sisämarkkinoiden kauppakysymykset
 • +358 295 351 494

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@gov.fi. Skandinaaviset merkit korvataan seuraavasti: ä=a, ö=o, å=a.