Väärinkäyttöön puututaan

Kehitysyhteistyötä tehdään vaikeissa olosuhteissa – maissa, joissa hallinto ei toimi, ihmiset elävät äärimmäisessä köyhyydessä ja korruptio on ongelma. Työhön liittyviä riskejä arvioidaan ja seurataan tarkasti, mutta joskus ne toteutuvat kaikista varotoimenpiteistä huolimatta.

Kaikilla kehitysyhteistyötä tekevillä on velvollisuus ilmoittaa ulkoministeriölle havaitsemistaan väärinkäytöksistä tai niiden epäilyistä. Lisäksi ministeriö otti kesäkuussa 2014 käyttöön sähköisen palvelun, jonka kautta kuka tahansa voi ilmoittaa, jos epäilee kehitysyhteistyövarojen väärinkäyttöä. Ulkoministeriö selvittää kaikki epäilyt ja väärinkäytetyt varat peritään takaisin. Epäilyistä ilmoitetaan valtiontalouden tarkastusvirastolle. Lisäksi tehdään tarvittaessa ilmoitus poliisille.

Ministeriön tietoon tulee vuosittain noin 20-25 kehitysyhteistyövaroihin kohdistuvaa väärinkäyttöepäilyä. Useimmiten kyse ei ole tarkoituksellisesta väärinkäytöstä vaan kirjanpidon tai raportoinnin virheestä. Suurimmassa osassa tapauksista varainkäytöstä saadaan epäilyn kohteelta riittävä lisäselvitys, epäily osoittautuu muuten aiheettomaksi tai varat palautetaan ulkoministeriölle ilman takaisinperintää. Vuonna 2019 takaisinperintäpäätöksiä tehtiin 70 687 euron edestä. 

Korruptiota torjutaan kehitysyhteistyöllä

Kehitysyhteistyöllä tuetaan korruption ennaltaehkäisyä. Hyvää hallintoa voidaan edistää muun muassa vahvistamalla parlamentin ja viranomaisten valvontaroolia sekä parantamalla julkisen tiedon saatavuutta ja kansalaisten mahdollisuuksia vaatia tietoa kehitysohjelmien tuloksista ja resursseista.

Ulkoministeriö julkaisi syksyllä 2012 kehitysyhteistyötä tekeville tarkoitetun korruption vastaisen käsikirjan, joka tarjoaa työkaluja onnistuneeseen kehitysyhteistyöhön vaativissakin toimintaympäristöissä.

Epäiletkö varojen väärinkäyttöä?

Jos epäilet kehitysyhteistyövarojen väärinkäyttöä, kuten lahjontaa, kavallusta tai muuta avustuksen ehtojen vastaista menettelyä, voit ilmoittaa siitä sähköisen palvelumme kautta.

Tämän sivun sisällöstä vastaa