Oikeutesi tietosuojaan liittyen

Palveluiden käyttäjänä sinulla on oikeus saada tieto siitä, mitä tietoja sinusta olemme tallentaneet järjestelmiimme. Lisäksi voit tarkistaa sinusta keräämämme tiedot ja tarvittaessa päivittää ne ajan tasalle. Saat tietosi poistetuiksi järjestelmistämme tai voit rajoittaa niiden käsittelyä.

  1. Oikeus tarkistaa omat tiedot: Voit pyytää ja saada nähtäväksesi palveluihin tallennetut henkilötietosi täyttämällä tulostettavan lomakkeen ja lähettämällä sen ministeriön kirjaamoon. Voit pyytää tietoja myös sähköpostitse ministeriön kirjaamosta pyyntö henkilötietojen tarkistamiseksi tai tehdä pyynnön ulkoministeriön sähköisessä asiointipalvelussa (vaatii vahvan tunnistaumisen).
  2. Tietojen oikaiseminen tai täydennys: Jos havaitset, että tietosi ovat puutteellisia tai virheellisiä, voit pyytää niiden korjaamista. Tällaisessa tapauksessa pyydämme sinua kertomaan, mikä tieto on virheellinen ja perustelemaan virheellisyyden sekä miten tietoja tulisi muuttaa, tai kertomaan, mikä tieto pitäisi täydentää ja miten.
  3. Käsittelyn rajoittaminen: Jos olet ilmoittanut, että tietosi ovat virheellisiä, sinulla on oikeus pyytää niiden käsittelyn rajoittamista, kunnes tietojen paikkansapitävyys on varmistettu.
  4. Suostumuksen peruutus tietojen käyttöön: Voit kirjallisesti pyytää ministeriötä poistamaan tietosi palvelusta. Tietosuoja-asetuksessa säädettyä oikeutta tietojen poistamiseen ei kuitenkaan sovelleta silloin, kun henkilötietojen käsittely on välttämätöntä ministeriön lakisääteisen tehtävän hoitamiseksi. Tilaustietosi voit itse poistaa milloin tahansa peruuttamalla tilauksen jokaisesta lähetetystä sähköpostiviestistä löytyvän ohjeen mukaan. Kirjaamon yhteystiedot
  5. Henkilötietojen käsittelyä koskeva valitus tai kantelu. Tarvittaessa voit valittaa tai tehdä kantelun tietojesi käsittelystä tietosuojavaltuutetulle osoitteessa www.tietosuoja.fi