Tietosuojaoikeutesi

Sinulla on oikeus saada tietää, mihin tarkoituksiin ja millä tavoilla käsittelemme henkilötietojasi. Pyrimme tietosuojasivuillamme antamaan kattavan kuvan henkilötietojen käsittelystä toiminnassamme, mutta mikäli sinulla jäi vielä jokin asia askarruttamaan mieltäsi, voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme osoitteessa tietosuoja(at)formin.fi. Suosittelemme käyttämään sähköpostin lähettämiseen ulkoministeriön turvapostia (https://turvaviesti.gov.fi), jolloin viestisi salataan ja henkilötietosi eivät viestiä lähettäessä vaarannu.

Sinulla on lisäksi:

  1. Oikeus saada pääsy omiin tietoihisi. Sinulla on oikeus saada tietää, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja. Jos käsittelemme, sinulla on oikeus saada jäljennös näistä tiedoista, ellei meillä ole lainmukaista perustetta kieltäytyä oikeuden toteuttamisesta Lue lisää: Pyyntö henkilötietojen tarkastamiseksi
  2. Oikeus tietojesi oikaisemiseen tai täydentämiseen: Jos havaitset, että tietosi ovat puutteellisia tai virheellisiä, voit pyytää niiden korjaamista. Tällaisessa tapauksessa pyydämme sinua kertomaan, mikä tieto on virheellinen ja perustelemaan virheellisyyden sekä miten tietoja tulisi muuttaa, tai kertomaan, mikä tieto pitäisi täydentää ja miten. 
  3. Oikeus rajoittaa käsittelyämme: Jos olet ilmoittanut, että tietosi ovat virheellisiä, sinulla on oikeus pyytää niiden käsittelyn rajoittamista, kunnes tietojen paikkansapitävyys on varmistettu.
  4. Oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Voit tehdä sen milloin tahansa henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella. Tällöin emme enää saa käsitellä henkilötietojasi, paitsi jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai jos tietojen käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
  5. Oikeus tehdä henkilötietojesi käsittelyä koskeva valitus tai kantelu. Tarvittaessa voit valittaa tai tehdä kantelun tietojesi käsittelystä tietosuojavaltuutetulle osoitteessa tietosuoja.fi(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)

Oikeutesi käsitellessämme tietojasi kriisitilanteessa

Mikäli edustustomme käsittelee henkilötietojasi oleskelumaatasi koskevassa kriisitilanteessa, sinulla on konsulipalvelulain 11. luvun mukaan oikeus – yllä olevien tietosuojaoikeuksiesi lisäksi – kieltää henkilötietojesi käsittely. Tämän lisäksi sinulla on tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus pyytää meiltä käsittelyyn liittyvien henkilötietojesi poistoa. 

Kriisitilanteissa pyrimme hankkimaan sinulta suostumuksen henkilötietojesi käsittelemiseksi, jollei suostumuksen hankkiminen ole mahdotonta tai siitä aiheutuisi kohtuutonta vaivaa.