Vaikuta nyt valtioneuvoston ihmisoikeusselonteon valmisteluun

Valtioneuvoston uuden ihmisoikeusselonteon valmistelu on käynnistynyt, ja ulkoministeriö pyytää lausuntoja valmistelussa huomioitavista seikoista. Anna lausuntosi ja näkemyksesi 30.6.2020 mennessä lausuntopalvelu.fi:ssä. Ministeriö kannustaa myös yksittäisiä kansalaisia kertomaan näkemyksistään.

Ihmisoikeusselonteko on valtioneuvoston strategisen toiminnan linjaus, jossa määritellään tapoja, joilla hallitus vaikuttaa 2020-luvun ihmisoikeuskehitykseen. Edellinen ihmisoikeusstelonteko on vuodelta 2014.

Ilmiöpohjainen lähestymistapa

Valmisteilla olevaan selontekoon on valittu ilmiöpohjainen lähestymistapa ilman jakoa kansainvälisiin, kansallisiin ja EU-tason perus- ja ihmisoikeuskysymyksiin. Toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia ja Suomen perus- ja ihmisoikeuslinjaa on tarkoitus käsitellä neljän ilmiökokonaisuuden alla: 

  1. sääntöpohjainen kansainvälinen yhteistyö ja oikeusvaltiokehitys
  2. kestävä kehitys ja ihmisoikeudet
  3. digitalisaatio, tieto ja ihmisoikeudet ja
  4. yhdenvertaisuuden edistäminen.

Näiden teemojen kautta kuvataan perus- ja ihmisoikeustoiminnan keskeisimpiä muutoksia ja kehittämistarpeita ja tähän tukeutuen asetetaan tavoitteita Suomen kansainväliselle ihmisoikeuspolitiikalle sekä hallituksen perus- ja ihmisoikeustoiminnalle kansallisesti.

Lausunnonantajia pyydetään ottamaan kantaa selonteon alustaviin ilmiökokonaisuuksiin ja antamaan em. ilmiöihin liittyen konkreettisia kehittämisehdotuksia perusteluineen.

Lausunnon voi antaa lausuntopalvelut.fi(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) -sivulla. 

Lisätietoja:

Rauno Merisaari
ihmisoikeus- ja demokratiasuurlähettiläs
ulkoministeriö, ihmisoikeuspolitiikan yksikkö
Rauno.merisaari@formin.fi
Puh: +358 295 350 974

Janette Sorsimo
projektiavustaja
ulkoministeriö, ihmisoikeuspolitiikan yksikkö
Janette.sorsimo@formin.fi 
Puh: +358 295350586

Valpuri Tarkka
suunnittelija
oikeusministeriö, demokratia- ja julkisoikeusosasto
valpuri.tarkka@om.fi
Puh: +358 295150120