angle-left Yleissopimus lapsen oikeuksista (1989)

Yleissopimus lapsen oikeuksista (1989)

Yleissopimus lapsen oikeuksista (Convention on the Rights of the Child, CRC) kattaa lapsen oikeudet kuten oikeuden kansalaisuuteen, opetukseen, terveydenhoitoon sekä oikeuden vaikuttaa kehitystasonsa mukaisesti omiin asioihinsa. Sopimus velvoittaa suojaamaan lasta seksuaaliselta  ja muulta hyväksikäytöltä sekä turvaamaan hänen asemansa oikeudenkäynnissä.

Lapseksi katsotaan sopimuksessa alle 18-vuotiaat, asepalveluksen osalta ikäraja on 15 vuotta.

Sopimus tuli Suomen osalta voimaan 20.7.1991. Sopimus Finlexissä: Finlex: Yleissopimus lapsen oikeuksista, SopS 59/1991.

Määräaikaisraportit ja suositukset

Lapsen oikeuksien sopimuksen noudattamista valvoo YK:n lapsen oikeuksien komitea, jonka tärkeimpänä tehtävänä on tarkastella sopimusvaltioiden määräaikaisraportteja lapsen oikeuksien toteutumisesta omassa maassaan.

Raportissa valtio luettelee ne toimenpiteet, joihin se on ryhtynyt lapsen oikeuksien edistämiseksi. Komitea käsittelee raportteja istunnoissaan, joihin se kutsuu kuultavaksi sekä valtion että lapsijärjestöjen edustajat. Lopuksi komitea antaa valtiolle suosituksia ja huomautuksia, joihin sen tulee vastata seuraavassa määräaikaisraportissaan.

Suomi on jättänyt maaraporttinsa lapsen oikeuksien komitealle neljä kertaa.

Määräaikais-
raportti

Raportin
kieli-
versiot

 

Lisä-
kysymykset ja
hallituksen vastaus

 

Raportin käsittely

Päätelmät
ja
suositukset

 

4. raportti
heinäkuu 2008

suomeksi,
englanniksi

 

9.6.2011

suomeksi
ruotsiksi
englanniksi

 

3. raportti
heinäkuu 2003

suomeksi,
englanniksi

Kysymykset
Vastaukset

22.9.2005

30.9.2005

suomeksi
englanniksi
ruotsiksi
saameksi

2. raportti
heinäkuu 1998

suomeksi
englanniksi

26.6.2000

19.9.2000

6.10.2000
enlanniksi
ruotsiksi

1. raportti
joulukuu 1994

englanniksi

27.11.1995
8.1.1996

23.-24.1.1996

13.2.1996
englanniksi

Yleiskommentit

Yleiskommentit ovat komitean tulkintoja artiklojen sisällöstä. Yleiskommenttien tarkoituksena ohjata sopimusvaltioita ja muita toimijoita yleissopimuksen sopimusmääräysten täytäntöönpanossa.

Ajankohtaista aiheesta