--- Valinnainen pöytäkirja valitusmenettelystä (2011)

Valinnainen pöytäkirja valitusmenettelystä (2011)

CRC-OPIC

Valinnainen pöytäkirja mahdollistaa yksilövalitusten tekemisen yleissopimuksella perustetulle lapsen oikeuksien komitealle, jos henkilö tai henkilöryhmä katsoo sopimusvaltion loukanneen heidän yleissopimuksella tai yleissopimukseen tehdyllä lasten myyntiä, lapsiprostituutiota ja lapsipornografiaa koskevalla valinnaisella pöytäkirjalla tai yleissopimukseen tehdyllä lasten osallistumista aseellisiin selkkauksiin koskevalla valinnaisella pöytäkirjalla tunnustettuja oikeuksiaan.

Lisäksi pöytäkirjan mukaan komitealla on mahdollisuus tutkintamenettelyyn. Komitea voi tutkia tietoja, joiden mukaan sopimusvaltion toimesta näyttäisi tapahtuneen yleissopimuksen tai edellä mainittujen pöytäkirjojen mukaisten oikeuksien vakavia tai järjestelmällisiä loukkauksia.

Sopimus tuli Suomen osalta voimaan 12.2.2016. Sopimus Finlexissä: SopS 4–5/2016.

Tämän sivun sisällöstä vastaa
Ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikkö

Ajankohtaista aiheesta