Valtionavustukset Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisiin linjauksiin ja kansainvälisiin sitoumuksiin liittyvään kansalaisjärjestötoimintaan vuonna 2022

Ulkoministeriö avaa haettavaksi valtionavustukset valtion vuoden 2022 talousarvioesityksen momentille 24.90.50 (Eräät valtionavut).

Avustuksen tarkoituksena on tukea kansalaisjärjestöjen toimintaa, joka liittyy Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisiin linjauksiin ja kansainvälisiin sitoumuksiin. Järjestöjen toiminnan tulee liittyä ulkoministeriön toimialaan. Vuoden 2022 hakukierroksen painopisteiden lähtökohtana käytetään valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisia linjauksia ja tavoitteita ottaen huomioon ulko- ja t,urvallisuuspoliittisessa toimintaympäristössä tapahtunut kehitys.

Painopisteitä ovat sääntöpohjainen kansainvälinen yhteistyö; konfliktinehkäisy, kriisinhallinta ja rauhanvälitys; ihmisoikeudet ja inhimillinen turvallisuus; Euroopan unioni globaalina toimijana; laaja-alainen transatlanttinen yhteistyö sekä ilmastonmuutokseen liittyvät turvallisuusuhat.

Avustukset myönnetään, mikäli eduskunta osoittaa vuoden 2022 valtion talousarviossa tähän varoja. Avustus on yleisavustusta järjestön toimintaan vuodelle 2022. Avustusprosessiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Hakemuksen tulee sisältää perustiedot järjestöstä, toiminnan ja tavoitteiden kuvaus, kokonaiskustannusarvio sekä selvitys omarahoitusosuudesta. Hakemuksesta tulee käydä ilmi, onko avustusta hakeva kansalaisjärjestö Suomessa rekisteröity ja oikeustoimikelpoinen, voittoa tavoittelematon yhteisö (rekisteröity yhdistys tai säätiö). Tukea ei myönnetä yksityishenkilölle tai ryhmille.

Valtionavustuksen määrän ja omarahoitusosuuden osalta noudatetaan valtionavustuslain 6 §. Järjestöt kattavat lähtökohtaisesti osan tuettavan toiminnan kustannuksista itse. Hakemuksessa tulee esittää tältä osin riittävä selvitys.

Hakemuksen voi lähettää sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.UM@formin.fi tai kirjeitse osoitteeseen Ulkoministeriö, Kirjaamo, PL 176, 00023 Valtioneuvosto viimeistään 19. marraskuuta 2021 klo 16.15. Kuoreen tai sähköpostin aihekenttään tunnus: Valtionapuhakemus/POL-60. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Lisätietoja:

Rauhanvälityskeskus, pol-60@formin.fi,

artturi.kavaja(at)formin.fi