Valtionavustukset ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla toimiville kansalaisjärjestöille vuodelle 2024 on myönnetty

Ulkoministeriö on myöntänyt yhteensä 1 063 000 euroa valtionavustusta kaikkiaan 19 ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla toimivalle järjestölle.

Valtion talousarvion 2024 momentilta 24.90.50 (Eräät valtionavut) myönnettävän avustuksen tarkoituksena on tukea kansalaisjärjestöjen toimintaa, joka liittyy Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisiin linjauksiin ja kansainvälisiin sitoumuksiin.

Vuoden 2024 valtionavustusten haun painopisteet olivat Euroopan unioni geopoliittisena ja globaalina toimijana, laaja-alainen transatlanttinen yhteistyö, tuki sääntöpohjaiselle kansainväliselle järjestykselle, kriisinhallinta sekä rauhanomainen konfliktinehkäisy ja -ratkaisu (mukaan lukien rauhanvälitys) ja ihmisoikeuksien edistäminen.

Valtionavustusten jako kansalaisjärjestöille toteutettiin nyt kahdeksatta kertaa avoimeen hakumenettelyyn perustuen.

Hakemuksia saapui ministeriöön määräaikaan mennessä yhteensä 32 järjestöltä. Haetut avustukset olivat suuruudeltaan 12 500–440 000 euroa.

Ulkoministeriö on myöntänyt valtionavustusta seuraaville järjestöille:

 • Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry            
 • CMI Martti Ahtisaari Peace Foundation ry
 • Elisabeth Rehn – Bank of Ideas                                            
 • Eurooppalainen Suomi ry                                                       
 • Historioitsijat ilman rajoja Suomessa ry                                   
 • Ihmisoikeusliitto ry                                                         
 • Laajan turvallisuuden verkosto ry WISE                                  
 • Paasikivi-seura ry                                                                 
 • Perpetuum mobile/ Artists at risk (AR)                                   
 • Saamelaisneuvosto                                                                  
 • SaferGlobe ry                                                                           
 • Suomen sovittelufoorumi                                                       
 • Suomen Atlantti-Seura ry, Finlands Atlantsällskap rf               
 • Suomen Punainen Risti                                                           
 • Suomen YK-liitto ry                                                                 
 • Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL)                                      
 • UN Women Suomi                                                                  
 • World Federation of the Deaf ry                                             
 • Ålands fredsinstitut sr

Myönnetyt avustukset ovat yleisavustusta järjestöjen toimintaan vuodelle 2024. Avustus on harkinnanvaraista, ja se myönnetään yksivuotisena.

Lisätiedot

 • Erik Lundberg, apulaisosastopäällikkö, poliittinen osasto, puh. +358 295 350 39, utpvaltionavut@gov.fi
 • Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi