EU har beslutat om nya sanktioner mot Ryssland och Belarus

EU-länderna godkände sanktionerna onsdagen den 9 mars.

EU har reagerat på Rysslands attack mot Ukraina genom att tillsammans med dess nära partner påföra Ryssland nya sanktioner. De sanktioner som länderna godkände onsdagen den 9 mars kompletterar det tidigare godkända paketet om EU-sanktioner mot Rysslands agerande.

Genom beslutet utvidgade EU förteckningen över de personer som omfattas av sanktioner på grund av aktioner, vilka undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och självständighet. Sanktionerna gäller frysning av tillgångar och rese- och transiteringsrestriktioner. De personer som nu finns upptagna i företeckningen är ledare för storföretag och finansiella institut som understöder den ryska regeringen, politiska beslutsfattare samt medie- och informationspåverkare. Personerna på förteckningen stöder Ryska federationens regering och drar nytta av den samtidigt som de utgör en betydande finansieringskälla för regeringens verksamhet.

De sektorsspecifika ekonomiska sanktionerna utvidgades inom sjöfartssektorn genom att förbjuda export av radio- och navigationsteknik och därtill hörande tjänster, och inom finanssektorn genom att förbjuda kryptovalutor.

Belarusiskt territorium har använts i attacken mot Ukraina, vilket betyder att Belarus betraktas som delaktigt i invasionen. De tidigare finansiella sanktionerna mot Ryssland gäller nu också Belarus. På detta sätt kan Ryssland inte heller kringgå sanktionerna via Belarus.

De individuella sanktionerna och sanktionerna inom sjöfartssektorn hänför sig till EU:s sanktioner mot Ryssland och sanktionerna inom finanssektorn till EU:s sanktioner mot Belarus.

Individuella sanktioner

Sjötrafik

Finanssektor

Mer information:  Mikael Ruotsi, lagstiftningssekreterare (sanktioner), tfn 0295 350 826 och Teemu Sepponen, ambassadråd (exportkontroll), tfn 0295 351 045

 

Alla nyheter om Rysslands attack mot Ukraina