EU har beslutat om nya sanktioner på grund av Rysslands agerande

EU-länderna godkände sanktionerna tisdagen den 1 mars.

EU har reagerat på Rysslands attack mot Ukraina genom att tillsammans med dess nära partner påföra Ryssland nya sanktioner. Sanktionerna som EU godkände den 1 mars kompletterar det tidigare godkända paketet om EU-sanktioner mot Rysslands handlingar.

Genom beslutet utvidgade EU förteckningen över de personer som är föremål för sanktioner på grund av aktioner vilka undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och självständighet. Personer från den belarusiska försvarsförvaltningen finns nu med i förteckningen. Sanktionerna gäller frysning av tillgångar samt rese- och transiteringsrestriktioner.

EU utvidgade också systemet med sektorsspecifika ekonomiska sanktioner genom att stänga av sju ryska banker från SWIFT-systemet som används för finansiella transaktioner mellan banker, till exempel för betalnings- och värdepappersuppdrag. Tillhandahållandet av meddelandetjänster i SWIFT till de banker som omfattas av sanktionerna avbryts.

EU beslutade också förbjuda export av sedlar utfärdade i euro till Ryssland, med vissa undantag, likaså investeringar och deltagande i projekt som finansieras av ryska direktinvesteringsfonden (Russian Direct Investment Fund). Förbudet mot att exportera sedlar utfärdade i euro har trätt i kraft och avstängningen från SWIFT börjar gälla med 10 dagars övergångsperiod. Med dessa beslut vill EU ge de tidigare sektorsspecifika finansiella sanktionerna mer tyngd. För att förebygga spridning av desinformation godkändes som en sektorsspecifik sanktion också EU:s utrikesministrars förslag av den 27 februari om att förbjuda de ryska statsägda mediekanalernas, RT och Sputnik, verksamhet.

 

Sanktioner mot mediekanaler

Avstängning från SWIFT

Individuella sanktioner

 

Mer information:

Ilkka-Pekka Similä, avdelningschef, avdelningen för internationell handel, tfn 050 336 3856

Marja Liivala, avdelningschef, östavdelningen (individuella sanktioner), tfn 050 401 6135

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi. 

 

Alla nyheter om Rysslands attack mot Ukraina