EU har beslutat om nya sanktioner mot Belarus på grund av landets medverkan i attacken mot Ukraina

Europeiska unionen har reagerat på Belarus medverkan i Rysslands invasion av Ukraina med nya sanktioner. EU-länderna godkände den 2 mars 2022 ytterligare sanktioner mot Belarus, vilka kompletterar sanktionerna av den 24 juni 2021.

EU:s beslut gäller utvidgning av systemet med de tidigare sektorsspecifika sanktionerna. Importrestriktionerna gäller produkter som används för tillverkning och produktion av tobaksvaror, mineralprodukter och alla produkter innehållande kaliumkarbonat (pottaska).  Restriktionerna rör också aluminium, stål, cement, trävaror och gummiprodukter. Därtill är det förbjudet att exportera vissa maskiner och anordningar.  För Belarus antogs samma förbud mot export av teknik och produkter med dubbla användningsområden som för Ryssland.

EU fastställde för första gången sanktioner mot Belarus år 2004. Efter presidentvalet i augusti 2020 har EU godkänt fem sanktionspaket som omfattar sammanlagt 183 personer och 26 samfund.  Utöver dessa berörs Belarus av vapenembargo,  förbud mot att landa på, starta från eller flyga över EU:s territorium samt av de sektorsspecifika restriktioner som fastställdes i juni 2021.  

I EU:s system med individuella sanktioner mot Ryssland togs den 2 mars 2022 in 22 personer inom den belarusiska försvarsförvaltningen. Sanktionerna gäller frysning av tillgångar samt rese- och transiteringsrestriktioner.

Sanktioner mot mediekanaler

Avstängning från SWIFT

Individuella sanktioner

 

Mer information:

Mikael Ruotsi, lagstiftningssekreterare,  (sanktioner), tfn 0295 350 826 

Teemu Sepponen, ambassadråd, (exportkontroll), tfn 0295 351 045

fornamn.efternamn@formin.fi

 

Alla nyheter om Rysslands attack mot Ukraina