EU har beslutat om nya sanktioner på grund av Rysslands agerande

EU-länderna har godkänt nya sanktioner som trädde i kraft måndagen den 28 februari.

EU har reagerat på Rysslands attack mot Ukraina genom att tillsammans med dess nära partner påföra Ryssland nya sanktioner. Den uppsättning sanktioner som godkändes den 28 februari kompletterar de beslut om EU-sanktioner mot Ryssland som godkändes den 23 och 25 februari.

Genom beslutet utvidgade EU förteckningen över de personer som är föremål för sanktioner på grund av aktioner, vilka undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och självständighet. Det är fråga om frysning av tillgångar och rese- och transiteringsrestriktioner. 

De personer som nu finns upptagna i företeckningen är ledare för storföretag och finansiella institut som understöder den ryska regeringen, politiska och militära beslutsfattare samt medie- och informationspåverkare. Dessa personer understöder Ryska federationens regering, har nytta av den och är en stor inkomstkälla för den.  Även ett ryskt företag som försäkrat infrastrukturprojekt på Krim som illegalt införlivats i Ryssland finns med i förteckningen.

De sektorsspecifika ekonomiska sanktionerna gäller finansiella transaktioner med den ryska centralbanken, vilka alla är förbjudna.  
Till sanktionerna togs också in ett förbud som rör alla luftfartyg som flygs av ryska lufttrafikföretag eller ryskregistrerade luftfartyg och luftfartyg som ägs av ryska fysiska eller juridiska personer. Luftfartygen nekas tillstånd att landa på, starta från eller flyga över EU:s territorium.

Sanktioner som gäller den ryska centralbanken och flygtrafiken:

Systemet med personsanktioner:

Ytterligare information:

Teemu Sepponen, ambassadråd, (exportkontroll), tfn 0295 351 045

Mikael Ruotsi, lagstiftningssekreterare, (finansiella sanktioner), tfn 0295 350 826 

Marja Liivala, avdelningschef, (personsanktioner), tfn 0295 351 727