EU har beslutat om nya omfattande sanktioner på grund av Rysslands agerande

De sanktioner som EU-länderna godkände fredagen den 25 februari har trätt i kraft.

Ryssland inledde den 24 februari ett omfattande militärt angrepp mot Ukraina från flera olika håll. Rysslands agerande bryter mot FN-stadgan och den internationella rätten. EU reagerade snabbt på Rysslands invasion och införde tillsammans med sina nära parter omfattande och stränga sanktioner. Detta var samtidigt ett komplement till de beslut om sanktioner mot Ryssland som EU godkände den 23 februari. 

Systemet med personsanktioner utvidgades avsevärt och omfattar nu både ryska och belarusiska personer. Sanktionerna handlar om frysning av tillgångar och rese- och transiteringsrestriktioner. På sanktionsförteckningen finns nu medlemmar i Rysslands nationella säkerhetsråd och duma samt representanter för Belarus väpnade styrkor. Frysning av tillgångar gäller även president Putin och utrikesminister Lavrov. Belarus betraktas som delaktigt eftersom Ryssland använt landets område för att attackera Ukraina. 

Kriterierna för personsanktioner ändrades också och sanktioner kan nu riktas mot personer som stött den ryska regeringens verksamhet eller dragit fördel av det. EU-länderna är beredda att diskutera ytterligare sanktioner.

EU slog också fast sektorspecifika ekonomiska sanktioner som har kännbara omedelbara konsekvenser för Ryssland. Sanktionerna utvidgades till att gälla nya finansiella institut och företag som ägs av den ryska staten samt finansiella flöden från Ryssland till Europeiska unionen. När det gäller energisektorn bestämde EU om exportförbud mot vissa produkter och vissa typer av teknik som används inom oljeraffinering. Sanktionerna på trafikområdet handlar om exportförbud mot flygplan och reservdelar till dem. Förteckningen över produkter med dubbel användning som kräver exporttillstånd utvidgades och nya exportförbud infördes.

EU-författningar om sanktioner mot Ryssland:

Systemet med sektorspecifika sanktioner – utvidgning av sanktionssystemet

Systemet med personsanktioner – utvidgning av kriterierna för sanktionsförteckning

Systemet med personsanktioner – nya sanktionsförteckningar 

Mer information: 

Ilkka-Pekka Similä, avdelningschef (ekonomiska sanktioner), tfn 050 336 3856, 

Marja Liivala, avdelningschef (personsanktioner), tfn 050 401 6135

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi