EU har beslutat om nya sanktioner på grund av Rysslands agerande

Onsdagen den 23 februari bestämde EU om nya sanktioner mot Ryssland. Ryssland meddelade måndagen den 21 februari att landet erkänner separatistområdena Donetsk och Luhansk i östra Ukraina som självständiga. Rysslands agerande kränker Ukrainas suveränitet och territoriella integritet. Ryssland bryter grovt mot sina internationella förpliktelser och åtaganden, inkl. Minskavtalen.

Som en av EU-medlemmarna reagerar Finland tillsammans med partnerskapsländerna snabbt på Rysslands agerande på ett samordnat sätt. EU-ländernas utrikesministrar diskuterade vid sitt extra möte tisdagen den 22 februari sanktionerna och nådde ett politiskt samförstånd om hur länderna ska gå vidare med sanktionerna. 

Genom beslutet som godkändes i dag utvidgar länderna listan över personer som berörs av de sanktioner som införs på grund av det ryska agerandet i Ukraina. Rysslands agerande undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och självständighet. Det är fråga om frysning av tillgångar och rese- och transiteringsrestriktioner. De personer som nu tagits upp på sanktionslistan är politiska och militära beslutsfattare, medie- och informationsaktörer samt ekonomiska påverkare som anses ha aktivt bidragit och drivit en politik som försvagar Ukrainas territoriella integritet och suveränitet. Sanktionerna gäller också för personer som i det ryska parlamentet röstade för erkännande av separatistområdena Donetsk och Luhansk som självständiga. 

EU antog också nya ekonomiska sanktioner för Donetsk- och Luhanskregionen som inte står under Ukrainas kontroll. Sanktionerna liknar de restriktiva åtgärder som EU godkände 2014 för Krim och Sevastopol till följd av det olagliga införlivandet av dessa regioner i Ryssland. Dessa ekonomiska sanktioner har att göra med de regionala sanktionerna, det vill säga att för dessa regioner införs omfattande export-, investerings- och importförbud. 

Även finanssektorn påfördes nya EU-sanktioner som  förbjuder finansiering av den ryska staten, regeringen och centralbanken eller personer eller entiteter som agerar för deras räkning. Dessa sanktioner inbegriper också frysning av tre ryska finansiella instituts tillgångar och verksamhetsförbud i EU-området. 

Länk till sanktionsförfattningarna i EU:s officiella tidning

Mer information: 

Marja Liivala, avdelningschef, östavdelningen, tfn +358 295 351 727 

Ilkka-Pekka Similä, avdelningschef, avdelningen för internationell handel (ekonomiska sanktioner), tfn +358 050 336 3856

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi