Ministerit Haavisto ja Skinnari New Yorkiin YK:n yleiskokouksen korkean tason viikolle

Yhdistyneiden kansakuntien 77. yleiskokouksen korkean tason viikko alkaa New Yorkissa 19. syyskuuta. Ulkoministeri Pekka Haavisto ja kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari osallistuvat New Yorkissa ministeritason tilaisuuksiin sekä tapaavat paikan päällä kahdenvälisesti ministerikollegoja ja YK:n edustajia. Ministeri Skinnarilla on lisäksi Team Finland –ohjelmaa.

YK:n korkean tason viikolla on esillä Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja erityisesti sen globaalit vaikutukset, kuten globaali ruokakriisi. Venäjän hyökkäys on syventänyt globaalien haasteiden (ilmastokriisi, biodiversiteettikriisi, pandemiat) vaikutuksia. Korkean tason viikko on tilaisuus korostaa monenvälisyyden ja kansainvälisen sääntöpohjaisen yhteistyön merkitystä globaalihaasteiden ratkaisemisessa.

Suomen valtuuskuntaa johtaa tasavallan presidentti Sauli Niinistö, joka pitää Suomen yleiskeskustelupuheenvuoron New Yorkissa tiistaina 20. syyskuuta.

Ministerien ohjelmissa korostuu yhteisten ratkaisujen etsiminen globaaleihin kriiseihin

Korkean tason viikolla järjestetään myös YK:n koulutushuippukokous 19. syyskuuta, kestävän kehityksen tavoitteita tukeva SDG Moment -tilaisuus 19. syyskuuta ja ruokakriisiä käsittelevä korkean tason kokous 20. syyskuuta sekä etnisten, uskonnollisten ja kielellisten vähemmistöjen oikeuksia käsittelevä korkean tason kokous 21. syyskuuta.

Ministeri Haaviston tapaamiset tulevat keskittymään ajankohtaisiin kriiseihin, erityisesti Venäjän hyökkäyssodan globaaleihin vaikutuksiin (muun muassa ruokakriisi), rauhanvälitykseen ja alueellisiin kriiseihin, ihmisoikeuksien ja tasa-arvon edistämiseen sekä monenvälisen yhteistyön tukemiseen nykyisessä haastavassa globaalissa tilanteessa. Ohjelmassa on lukuisia kahdenvälisiä tapaamisia muiden maiden ulkoministereiden sekä YK-järjestöjen johdon kanssa. Ministeri Haavisto osallistuu myös EU:n ulkoministerikokoukseen New Yorkissa 19. syyskuuta.

Ministeri Skinnarin ohjelmassa korkean tason viikolla ovat esillä muun muassa Ukrainan koulutussektorin vahvistaminen, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, yhdenvertainen ja digitaalinen yhteiskunta, naisten ja tyttöjen asema ja oikeudet, monenvälisen järjestelmän vahvistaminen sekä yritysten rooli kestävässä kehityksessä.  Ministerillä on tapaamisia muiden maiden ministereiden ja YK-järjestöjen johdon kanssa. Lisäksi ministeri Skinnarilla on kaupallis-taloudellisen yhteistyön edistämiseen liittyvää Team Finland –ohjelmaa, aiheina muun muassa huoltovarmuus ja digiasiat.

Suomen YK-toiminnan lähtökohtina ovat kansainvälisen sääntöpohjaisen järjestelmän puolustaminen ja monenvälisen yhteistyön vahvistaminen, missä Suomelle tärkeitä painopisteitä ovat kestävä kehitys ja ilmastonmuutoksen hillintä, konfliktien ehkäisy ja rauhanvälitys, tasa-arvon sekä ihmisoikeuksien edistäminen. YK:n korkean tason viikko tarjoaa arvokkaan mahdollisuuden vahvistaa yhteistyösuhteita, käydä dialogia ja pitää esillä Suomelle tärkeitä teemoja.

Lisätietoja

Ulkoministerin ohjelma:
Anna Salovaara, yksikönpäällikkö, YK- ja yleisten globaaliasioiden yksikkö, puh. +358
295 350 018


Joel Linnainmäki, ulkoministerin erityisavustaja, puh.
+358 50 478 2587
 

Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministerin ohjelma:
Satu Lassila, yksikönpäällikkö,YK:n kehitys- ja innovaatiokysymysten yksikkö, puh. +358 295 350 022


Emmi Mäkelä, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministerin erityisavustaja, puh. +358 50 473 6694


Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi