Twinning ja TAIEX – EU:n laajentumis- ja naapuruushankkeet

Ulkoministeriö koordinoi Twinning- ja TAIEX-ohjelmia Suomessa. Suomi on ollut aktiivisesti mukana ohjelmissa niiden perustamisesta lähtien ja suomalaiset viranomaiset toteuttavat parhaillaankin lukuisia hankkeita sekä laajentumis- että naapuruuspolitiikan maissa.

Vaaleansinisellä merkityt Libya, Palestiinalaisalue, Syyria ja Valko-Venäjä ovat osa EU:n naapuruuspolitiikkaa, mutta niissä ei toistaiseksi toteuteta Twinning-hankkeita.
Vaaleansinisellä merkityt Libya ja Syyria ovat osa EU:n naapuruuspolitiikkaa, mutta niissä ei toistaiseksi toteuteta Twinning-hankkeita.

Twinning – hyvän hallinnon vientiä

Twinning-hankkeet tukevat EU:n laajentumis- ja naapuruuspolitiikan piirissä olevien maiden hallinnon ja lainsäädännön kehittämistä.

Hankkeen toteuttajana voi olla julkisen hallinnon organisaatio tai komission valtuuttama muu julkinen toimija (niin sanottu mandated body).

Hankkeisiin voi osallistua itsenäisesti tai yhteistyössä toisen jäsenvaltion kanssa.

Twinning-toiminta on hyvän hallinnon vientiä, jonka avulla voidaan valmistaa EU:n ehdokasmaita jäsenyyteen ja syventää yhteistyötä naapurimaiden kanssa. Hankkeilla voidaan tukea edunsaajamaiden hallinnon ja lainsäädännön uudistuksia ja edistää taloudellista ja yhteiskunnallista vakautta.

Twinning-toiminta tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden edistää Suomen ja edunsaajamaan välisiä suhteita.

Twinning-toiminta käynnistyi vuonna 1998 ja Suomi on osallistunut siihen aktiivisesti alusta alkaen. Hankkeiden avulla virasto voi rakentaa arvokkaita yhteistyöverkostoja ja vahvistaa kansainvälistä näkyvyyttään.

Twinning on osaamisen viennin ja parhaiden käytäntöjen jakamisen lisäksi myös sijoitus osallistuvan viraston omaan osaamiseen ja toimii henkilöstön kehittämisen kannustimena.

Twinning tarjoaa mahdollisuuden tuotteistaa viraston omaa toimintaa ja voi myös edistää kaupallista yhteistyötä.

Edunsaajamaat

Twinning-hankkeita toteutetaan EU:n laajentumisessa mukana olevissa maissa Länsi-Balkanilla ja Turkissa (IPA-maat) sekä EU:n naapuruuspolitiikan maissa (ENI-maat).

Asiantuntija-apua

Twinning-toiminta on pitkäaikaista asiantuntija-apua, joka lähtee liikkeelle aina edunsaajamaan tarpeista ja toiveista.

Toteuttaja valitaan kaikille EU-maille avoimen tarjouskierroksen perusteella.

Vuosittain avoimia hankkeita julkaistaan tarjouskilpailuun noin sata.

Koska Twinning-hankkeissa budjetti on etukäteen määritelty, kilpaillaan tarjouksissa hinnan sijaan asiantuntemuksen laadulla.

Tarjouskierroksen jälkeen edunsaajamaa valitsee hankkeelle toteuttajan hanke-ehdotusten joukosta. Suomen virastot ja laitokset ovat menestyneet hankekilpailussa hyvin.

Täysmittaiset Twinning-hankkeet kestävät noin kaksi vuotta ja hallinnoltaan kevyemmät niin sanotut Twinning light -hankkeet korkeintaan kuusi kuukautta.

Hankkeiden budjetti voi nousta jopa neljään miljoonaan euroon, Twinning-light hankkeissa 250 000 euroon.

Suomen Twinning-toiminta 2020 (pdf)

Suomen Twinning-toiminta 2019 (pdf)

TAIEX  – asiantuntijatukea hallinnolta hallinnolle

TAIEX on EU:n rahoittama ja Euroopan komission koordinoima lyhytaikaisen teknisen tuen ohjelma, joka käynnistettiin vuonna 1996 tukemaan EU:n laajentumista.

Vuonna 2006 ohjelma laajeni naapuruuspolitiikan maiden käyttöön ja vuonna 2015 uusien rahoitusohjelmien myötä kaikkiin kolmansiin maihin sekä rakennepolitiikan sektorilla myös EU:n jäsenmaihin.

TAIEX-toiminta on suunnattu edunsaajamaiden hallinnon ja lainsäädännön kehittämiseen, minkä vuoksi asiantuntemusta voivat tarjota ja vastaanottaa pääasiassa julkisen sektorin toimijat.  

TAIEX-yhteistyön etuja ovat toiminnan nopeus, keveys ja joustavuus. Edunsaajan tarpeista lähtevät toiminnot räätälöidään kuhunkin tilanteeseen parhaiten sopiviksi. TAIEX-toiminta onkin todettu erittäin tehokkaaksi tavaksi välittää asiantuntemusta ja parhaita käytäntöjä.

TAIEX-välinettä voidaan käyttää myös yhteistyöverkostojen luomiseen ja esimerkiksi Twinning-yhteistyön pohjustamiseen.

TAIEX-toiminta on helppo ja nopea keino aloittaa viranomaisyhteistyö myös niiden maiden kanssa, joissa aiempia kontakteja ei ole ollut.

Suomi isännöi vuosittain noin kahtakymmentä opintomatkaa ja lähettää satakunta asiantuntijaa edunsaajamaihin. Toimintaa Suomessa koordinoi ulkoministeriön Twinning- ja TAIEX-tiimi.

25 vuotta asiantuntijayhteistyötä: Euroopan unionin TAIEX-ohjelma ja Suomi -julkaisu(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Suomen TAIEX-toiminta 20192020 (pdf)

Suomen TAIEX-toiminta 2019 (pdf)

Tässä palvelussa myös

Tämän sivun sisällöstä vastaa