Lasten osallistumista aseellisiin selkkauksiin koskeva valinnainen pöytäkirja (2000)

YK:n yleiskokous hyväksyi toukokuussa 2000 lapsen oikeuksien yleissopimukseen tehdyn valinnaisen pöytäkirjan koskien lasten osallistumista aseellisiin selkkauksiin (CRC-OPAC). Valinnainen pöytäkirja on tullut Suomen osalta voimaan 10.5.2002; laki lapsen oikeuksien yleissopimuksen lasten osallistumisesta aseellisiin selkkauksiin tehdyn valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta tasavallan presidentin (SopS 30/2002(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)) ja asetus lapsen oikeuksien yleissopimuksen lasten osallistumisesta aseellisiin selkkauksiin tehdyn valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (SopS 31/2002(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)).

Ratifioimiskirjan tallettamisen yhteydessä Suomi on antanut valinnaisen pöytäkirjan 3 artiklan 2 kappaleen mukaisen seuraavan selityksen: Suomi vaatii kaikilta kansallisiin asevoimiin värvättäviltä henkilöiltä 18 vuoden vähimmäisikää. Vähimmäisikä koskee sekä miesten asevelvollisuutta että naisten vapaaehtoista asepalvelusta.

Pöytäkirja vahvistaa yleissopimuksen suojaamien oikeuksien täytäntöönpanoa suojelemalla kaikkia alle 18-vuotiaita henkilöitä entistä tehokkaammin joutumasta aseellisiin selkkauksiin, mukaan lukien pakollinen asevoimiin värväys ja vihollisuuksiin osallistuminen. Pöytäkirja velvoittaa sopimusvaltiot muun muassa antamaan tarvittaessa asianmukaista apua pöytäkirjan vastaisten tekojen kohteeksi joutuneiden uhrien kuntouttamiseksi ja yhteiskuntaan uudelleen sopeuttamiseksi.

Suomi antoi vuonna 2004 raportin toimenpiteistä, joihin sopimusvaltio on ryhtynyt pöytäkirjan määräysten täytäntöön panemiseksi.  Tämän jälkeen pöytäkirjan täytäntöönpanosta raportoidaan osana lapsen oikeuksien yleissopimuksen täytäntöönpanosta annettavia raportteja.

1. määräaikaisraportti (5/2004)

In English: 1st periodic report of Finland, 5/2004 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 24 kB, 6 pages)

Concluding observations

Jatkossa raportointi yleissopimusraportin yhteydessä.

Tämän sivun sisällöstä vastaa

Ajankohtaista aiheesta