Ulkoministeriön toiminnan painopisteet

Suomen ulkopolitiikan tavoitteena on vahvistaa maamme kansainvälistä asemaa, turvata Suomen itsenäisyys ja alueellinen koskemattomuus sekä parantaa suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia. Suomi edistää kestävää kehitystä, kansainvälistä vakautta, rauhaa, demokratiaa, ihmisoikeuksia, oikeusvaltioperiaatetta ja tasa-arvoa.

Ulkoministeriö on määritellyt toiminnalleen strategiset painopisteet ja tavoitteet, joita edistetään eri politiikkalohkojen ja toimintojen yhteistyöllä.

Lue koko teksti: UH:n strategiset prioriteetit 2018–2022 (pdf, 40 kt, 6 sivua).

 

Tämän sivun sisällöstä vastaa