Business with Impact (BEAM) -ohjelman kehittävä evaluointi

Tekesin ja ulkoministeriön yhteinen ohjelma ”Business with Impact” (BEAM) auttaa suomalaisia yrityksiä ja muita toimijoita ratkaisemaan innovaatioiden avulla maailman kehityshaasteita menestyksekkäällä ja kestävällä liiketoiminnalla. Ohjelma tukee innovaatioiden kehittämistä, pilotointia ja demonstraatioita suomalaisissa yrityksissä, kansalaisjärjestöissä, tutkimusorganisaatioissa, yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Tavoitteena on edistää kehittyvien maiden hyvinvointia sekä tuoda kansainvälistä liiketoimintaa suomalaisille yrityksille.

BEAM on viisivuotinen ohjelma, jonka toteutus käynnistyi vuoden 2015 alussa. Ohjelman laajuus on noin 50 miljoonaa euroa, josta puolet yksityistä ja puolet julkista rahoitusta. Julkisesta rahoituksesta puolet tulee Tekesiltä ja puolet ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroista.

BEAM-ohjelman kehittävä evaluointi käynnistyi syyskuussa 2015. Evaluoinnin väliraporttiin on koottu ne tulokset, joita BEAM-ohjelman rinnalla jatkuvasti tehtävä arviointiprosessi on toistaiseksi tuottanut. Perinteiseen hanke-evaluointiin verrattuna kehittävän evaluoinnin tarkoituksena on antaa alusta lähtien ohjelmalle nopeaa palautetta siitä, mitkä lähestymistavat toimivat ja siten tukea ohjelman strategista oppimista ja innovaatiotoiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.

Pääraportti

BEAM Mid-term evaluation report (englanniksi, PDF, 42 sivua, 482 kt)

Ministeriön näkökulma evaluointiin

Mitä opimme evaluoinnista? (PDF, 2 sivua, 104 kt)

Kehittävän evaluoinnin erilliset raportit

D1.1 State-of-the-Art Analysis (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF)

D1.2 Analysis of the Ramp-up Phase (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF)

D1.3 Evaluability Analysis (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF)

D1.3B Evaluability Conclusions and Recommendations (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF)

D2.1 Meta-evaluation and Meta-analysis of MFA Innovation Programmes (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF)

D2.2A BEAM Portfolio Analysis (in Finnish) (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF)

D2.2B BEAM Participant Survey (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF)

D2.2C Executive Summary of Portfolio Analysis and Participant Survey (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF)

D2.3 Report of the First Evaluation Field Mission (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF)

D3.1 Report of the Second Evaluation Field Mission in India (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF)

D3.2 Concluding Remarks of BEAM Impact Workshop (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF)

D3.3A BEAM Portfolio Analysis (avautuu uuteen ikkunaan)(PDF)

D3.3B Summary of Validation Workshop (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF)

D3.4 Report of the Third Evaluation Field Mission in Vietnam and Southern Africa (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF)

D3.5A BEAMin kehittävän arvioinnin pääviestit (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF)

D3.5B Good Practices and challenges in BEAM Projects (avautuu uuteen ikkunaan)(PDF)

Evaluoinnin loppuraportti

Final Report of Developmental Evaluation of the BEAM Programme (avautuu uuteen ikkunaan) (linkki vuonna 2019 julkaistuun sivustoon)