BEAMin kehittävän arvioinnin loppuraportti: synteesi päätuloksista

Business with Impact – BEAM – ohjelman kehittävä evaluointi liitettiin ohjelmaan syyskuussa 2015 ja se on jatkunut koko ajan vuoden 2019 loppuun asti. BEAM on Business Finlandin ja ulkoministeriön yhteinen, viisivuotinen ohjelma, jonka tavoitteena on ollut parantaa yritysten kasvun edellytyksiä kasvavilla ja kehittyvillä markkinoilla. Ohjelma tuo kestävän kehityksen innovaatioita yritysten tietoisuuteen sekä edistää monimuotoista innovaatioyhteistyötä suomalaisten ja ulkomaisten kumppanien välille. Kehittävän evaluoinnin tarkoituksena on tukea ohjelman johtoa koko ohjelmakauden ajan, antaa välitöntä palautetta eri lähestymistavoista, toimivuudesta ja vaikuttavuudesta sekä tukea strategista oppimista ohjelmassa.

Kehittävä arviointi on toiminut BEAM-ohjelman rinnalla. Arvioinnissa on kiinnitetty huomiota ohjelman arvioitavuuteen ja tuettu ohjelman vaikuttavuusmallin (impact framework) muodostamista. Lisäksi on arvioitu hankkeen tavoitteiden toteutumista sekä dokumentoitu myös odottamattomat tulokset. Kehittävän evaluoinnin loppuraportti on synteesi evaluoinnin keskeisistä opeista ja ohjelman kehittämiskohteista sekä hyvistä käytännöistä tulevaisuuden kehittämistyötä varten.

Arvioinnissa osoitetaan, että ohjelma on ollut ajankohtainen ja kohdistunut merkittävään aiheeseen, kestävän kehityksen innovaatiotoimintaan, johon yksityinen sektori on ollut tärkeä saada mukaan. Ohjelma on myös tarjonnut suomalaisyrityksille väylän uusille, kehittyville markkinoille sekä mahdollisuuden testata kehityshaasteita ratkovia liikeideoita. BEAM on onnistunut aktivoimaan erityisesti pieniä yrityksiä sekä muita toimijoita yhteisiin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeisiin. Lisäksi on edistetty yhteistyötä yritysten, tutkimuslaitosten ja järjestöjen välillä kestävien ratkaisujen löytämiseksi.

Kehitysvaikutusten aikaansaaminen on yksi BEAMin päätavoitteista, mutta niiden todentaminen on haastavaa. Laajempien vaikutuksien syntyminen tapahtuu hitaasti. Arvioinnissa todetaankin, että iso osa BEAMin hankkeista on edelleen kesken tai tulosten laajempi kaupallinen soveltaminen on vasta alkuvaiheessa. Onnistuneita ja menestyneitä hankkeita on, mutta konkreettiset kehitysvaikutukset ovat vielä työn alla.

Evaluointiraportti

Final report of Developmental Evaluation of Business with Impact (BEAM) Programme (avautuu uuteen ikkunaan) (englanniksi, PDF, 66 sivua, 1 Mt)

Tiivistelmät

Kehittävän arvioinnin pääviestit (avautuu uuteen ikkunaan) (suomeksi, PDF, 8 sivua, 337 kt)

Good Practices and Challenges in BEAM Projects (avautuu uuteen ikkunaan) (englanniksi, PDF, 4 pages, 228 kb)

Ministeriön näkokulma evaluointiin

Johdon päätös tulosten toimeenpanosta (avautuu uuteen ikkunaan) (suomeksi, PDF, 3 sivua, 1,3 Mt)

Muut raportit

Ks. myös BEAMin väliarviointiraportti ja muut erilliset kehittävän evaluoinnin raportit (avautuu uuteen ikkunaan) (linkki raportteihin, jotka on julkaistu vuosina 2017 - 2019).