Tuki kuntasektorin kehitysyhteistyölle

Ulkoministeriö myöntää valtionavustusta kuntien hallinnoimiin kehitysyhteistyöhankkeisiin.

Ulkoministeriön kansalaisyhteiskuntayksikkö vastaa myös kuntien kehitysyhteistyön kehittämisestä ja siihen liittyvien valtionavustusten myöntämisestä.

Lisätietoja kehitysyhteistyöhankkeiden hankehausta:

Tämän sivun sisällöstä vastaa