Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja (1996)

Uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan tehtävänä on turvata ja edistää sosiaalisia oikeuksia Euroopassa. Nämä oikeudet on taattava kaikille jäsenvaltion oikeudenkäyttöpiirissä oleville henkilöille ilman syrjintää.

Peruskirjassa turvatut oikeudet koskevat muun muassa asumista, terveyttä, koulutusta, työntekoa, henkilöiden vapaata liikkuvuutta sekä lasten, ikääntyneiden, vammaisten henkilöiden ja perheen suojelua.

Uudistuksen tavoitteena oli saattaa Euroopan sosiaalinen peruskirja vastaamaan peruskirjan hyväksymisen jälkeen tapahtuneita sosiaalisia muutoksia. Uudistettuun peruskirjaan on sisällytetty joitakin uusia oikeuksia ja joidenkin määräysten sisältöä on muutettu. Samalla sopimuspuolten sitoutumisvelvollisuuden vähimmäistasoa koskevia määräyksiä on muutettu.

Peruskirjan valvonta perustuu sen soveltamista koskeviin raportteihin, joita sopimuspuolet antavat määräajoin. Raportit tutkitaan Euroopan sosiaalisten oikeuksien komiteassa, hallitusten välisessä komiteassa ja lopuksi Euroopan neuvoston ministerikomiteassa, joka voi tarvittaessa antaa julkisia suosituksia jäsenmaan lainsäädännön muuttamiseksi.

Sopimus tuli Suomen osalta voimaan 1.8.2002. Sopimus Finlexissä: laki uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (SopS 78/2002(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)) ja asetus (SopS 80/2002(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)). Perustietoa kuten voimaantulo- ja osapuolitiedot sekä linkki sopimustekstiin löytyy Finlexin valtiosopimusten viitetietokannasta(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

Sopimus korvaa vuonna 1961 tehdyn Euroopan sosiaalisen peruskirjan (SopS 43–44/1991(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)) ja siihen vuonna 1988 tehdyn lisäpöytäkirjan (SopS 84/1992(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)) ja muutospöytäkirjan.

Euroopan sosiaalisen peruskirjan lisäpöytäkirja järjestökantelujen järjestelmästä (1995)

Lisäpöytäkirja tuli Suomen osalta voimaan 1.9.1998; laki Euroopan sosiaalisen peruskirjan järjestökanteluja koskevan lisäpöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä (SopS 75/1998(Linkki toiselle web-sivustolle.)) ja asetus Euroopan sosiaalisen peruskirjan järjestökanteluja koskevan lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta ja lisäpöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta (SopS 76/1998(Linkki toiselle web-sivustolle.)).

Lisäpöytäkirja antaa tietyt edellytykset täyttäville kansainvälisille työnantaja- ja työntekijäjärjestöille ja kansainvälisille kansalaisjärjestöille oikeuden tehdä kanteluita sosiaalisen peruskirjan määräysten soveltamisesta.

Valitusohjeet: Valittaminen Sosiaalisten oikeuksien komiteaan

18. määräaikaisraportti (12/2022)

Suomeksi: 18. määräaikaisraportti 12/2022 (pdf, 677 kt, 16 sivua)

17. määräaikaisraportti (12/2021)

Suomeksi: 17. määräaikaisraportti 12/2021 (pdf, 838 kt, 59 sivua)

In English: 17th periodic report, 12/2021 (pdf, 1 MB, 63 pages)

Conclusions

16. määräaikaisraportti (12/2020)

Suomeksi: 16. määräaikaisraportti, 12/2020 (pdf, 320 kt, 7 sivua)

In English:16th periodic report, 12/2020 (pdf, 7 pages)

Follow-up

15. määräaikaisraportti (12/2019)

Suomeksi: 15. määräaikaisraportti, 12/2019 (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, 13 sivua)

In English: 15th periodic report, 12/2019 (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, 14 pages)

Follow-up

14. määräaikaisraportti (10/2018)

Suomeksi: 14. määräaikaisraportti, 10/2018 (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, 84 sivua)

Päätelmät

In English: 14th periodic report, 10/2018 (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, 85 pages)

Conclusions

13. määräaikaisraportti (10/2017)

In English: 13th periodic report, 10/2017 (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, 15 pages)

Follow-up

12. määräaikaisraportti (10/2016)

In English: 12th periodic report, 10/2016 (avautuu uuteen ikkunaan) (avautuu uuteen ikkunaan)(pdf, 67 pages)

Conclusions

11. määräaikaisraportti (10/2015)

In English: 11th periodic report, 10/2015 (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, 89 pages)

Conclusions

10. määräaikaisraportti (11/2014)

In English: 10th periodic report, 11/2014 (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, 20 pages)

Conclusions

9. määräaikaisraportti (10/2013)

In English: 9th periodic report, 10/2013 (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, 23 pages)

8. määräaikaisraportti (9/2012)

In English: 8th periodic report, 9/2012 (avautuu uuteen ikkunaan) (avautuu uuteen ikkunaan)(pdf, 65 pages)

Conclusions

7. määräaikaisraportti (1/2012)

In English: 7th periodic report, 1/2012 (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, 69 pages)

Conclusions

6. määräaikaisraportti (2/2011)

In English: 6th periodic report, 2/2011 (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, 59 pages)

Conclusions

5. määräaikaisraportti (12/2010)

In English: 5th periodic report, 12/2010 (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, 45 pages)

Conclusions

4. määräaikaisraportti (1/2009)

In English: 4th periodic report, 1/2009 (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, 46 pages)

Comments

Replies

Conclusions

3. määräaikaisraportti (2/2008)

In English: 3rd periodic report, 2/2008 (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, 50 pages)

Conclusions

2. määräaikaisraportti (10/2006)

Suomeksi: Suomen toinen raportti, 10/2006 (avautuu uuteen ikkunaan) (avautuu uuteen ikkunaan)(pdf, 93 sivua)

In English: 2nd periodic report, 10/2006 (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, 96 pages)

Conclusions

1. määräaikaisraportti (2/2006)

Suomeksi: Suomen ensimmäinen raportti, 2/2006 (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, 65 sivua)

In English: 1st periodic report, February 2006 (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, 72 pages)

Conclusions

Uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan ei-hyväksytyt määräykset

4. raportti ei-hyväksytyistä määräyksistä, 2022

In English: 4th report on non-accepted provision, meeting 2022 (pdf, 20 pages) (avautuu uuteen ikkunaan)

3. raportti ei-hyväksytyistä määräyksistä, 2017

In English: 3rd report on non-accepted provisions, meeting 2017 (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, 34 pages)

2. raportti ei-hyväksytyistä määräyksistä, 2012

In English: 2nd report on non-accepted provisions 2012 (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, 27 pages)

Raportti Euroopan sosiaalisen oikeuksien komitean vierailusta Suomessa liittyen ei-hyväksyttyihin määräyksiin, 2007

In English: Report on non-accepted provisions, meeting 2007 (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, 13 pages)
 

Euroopan sosiaalinen peruskirja

Tämän sivun sisällöstä vastaa