Kaksikäyttötuotteiden vienti Isoon-Britanniaan vuoden 2021 alusta lähtien

Brexit-siirtymäaika päättyy vuoden vaihteessa. Kaksikäyttötuotteiden viennille Suomesta ja muista jäsenmaista Isoon-Britanniaan vaaditaan 1.tammikuuta 2021 alkaen vientilupa.

Viennissä Suomesta ja muista EU-maista Isoon-Britanniaan voi käyttää EU:n yleislupaa EU001, jonka maakatteeseen Iso-Britannia kuuluu 1.tammikuuta 2021 alkaen. Näin Iso-Britannia liitetään yleislupa EU001:n piirissä ennestään olevien maiden eli Yhdysvaltain, Kanadan, Japanin, Australian, Uuden-Seelannin, Sveitsin, Norjan ja Liechtensteinin joukkoon eli helpotetun viennin kohdemaiden ryhmään.

Yleisluvan käyttäminen edellyttää, että viejä noudattaa yleisluvan tekstissä todettuja ehtoja ja vaatimuksia. Mikäli ehdot eivät täyty, viejän on haettava yksittäislupaa.

Yleislupaa Suomessa käyttävän viejän on annettava ulkoministeriön sähköisessä asiointipalvelussa ilmoitus yleisluvan käytöstä 30:n päivän sisällä viennin toteutumisesta.

Poikkeuksena edellä mainittuun, Pohjois-Irlannin osalta tilanne ei muutu vuoden vaihteessa. Suomesta ja muista EU-maista Pohjois-Irlantiin suuntautuvaan vientiin sovelletaan kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnassa myös ensi vuonna samoja sääntöjä kuin Brexit-siirtymäajan aikana eli samoja sääntöjä kuin EU:n sisäkaupassa.

Viejien kannattaa myös huomioida, että kaksikäyttötuotteissa Iso-Britannia sisältää ainoastaan Englannin, Walesin ja Skotlannin. Siten kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnassa Kanaalisaaria ja Man-saarta kohdellaan kolmansina maina. Lisäksi brittien merentakaiset alueet ovat olleet ja ovat edelleenkin kolmansia maita eikä myöskään niihin vietäessä voi siten käyttää EU:n yleislupaa EU001.