Hallitus suunnittelee matkailun rajoitusten purkamista

Hallitus suunnittelee, että sisärajavalvonnasta voitaisiin 13.7. alkaen luopua niiden maiden osalta, joissa COVID19-tauti-ilmaantuvuus on riittävän alhaisella tasolla. Tämän hetkisen epidemiatilanteen perusteella sisärajavalvonnasta voitaisiin luopua seuraavien maiden osalta: Saksa, Italia, Itävalta, Kreikka, Sveitsi, Slovakia, Slovenia, Unkari, Liechtenstein, Kroatia, Kypros ja Irlanti.

Hallitus päivittää lopullisen listauksen maiden ajankohtaisen epidemiatilanteen pohjalta myöhemmin ja maalistauksesta päätetään valtioneuvoston yleisistunnossa 10.7. mennessä.

Ulkoministeriö päivittää matkustussuosituksiaan valtioneuvoston yleisistunnon jälkeen, viimeistään 10.7.

Ulkoministeriö suosittelee välttämään tarpeetonta matkustamista muualle kuin maihin, joiden osalta sisärajavalvonnasta ja karanteenisuosituksesta on luovuttu. Näitä maita ovat tällä hetkellä Norja, Tanska, Islanti, Viro, Latvia ja Liettua.

Vaikka Suomi on luopunut sisärajavalvonnasta ja karanteenisuosituksista tiettyjen maiden osalta, voi näillä mailla olla voimassa omia rajoituksiaan matkailijoiden maahanpääsyyn liittyen. Matkailijoiden tulee tarkistaa ajantasaiset maahantulosäädökset aina ennen matkaa matkakohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi ko. maan lähimmästä edustustosta.