Vuosikertomus pohjoismaisesta yhteistyöstä 2022

Vuosikertomus on laadittu eri ministeriöiden, järjestöjen ja pohjoismaisen yhteistyön sihteeristön toimittamien yhteenvetojen perusteella.

Vuosikertomus pohjoismaisesta yhteistyöstä 2022 (PDF)