Över tusen Östersjöaktörer samlades i Åbo

Över tusen Östersjöaktörer samlades i Åbo

Utrikesminister Erkki Tuomioja kommenterar EU-kommissionens rapport och Finlands ordförandeskap i CBSS. Bredvid syns kommissionär Johannes Hahn samt TEN-T koordinator Pavel Telička. Bild: UM

Den 3-4 juni hölls årsforumet för EU:s Östersjöstrategi och Baltic Development Forums toppmöte i Åbo. Över tusen deltagare gjorde evenemanget till det hittills största mötet för Östersjöaktörer. Vid årsforumet som arrangerades för femte gången drogs en politisk riktlinje för samarbetet upp och man presenterades och sökte samarbetspartners för nuvarande och kommande projekt.

Arrangörer var Europeiska kommissionen, Baltic Development Forum, utrikesministeriet som innehar ordförandeskapet i Östersjöstaternas råd (CBSS) samt Åbo stad. Fastän det planerade toppmötet för Östersjöstaternas råd i Åbo ställdes in på grund av läget i Ukraina var Östersjöforumet betydande till både innehåll och med avseende på deltagare. Logomo var välanpassat för det stora mötet.

Statsministrarna Jyrki Katainen och Taavi Röivas avtäcker Stefan Lindfors skulptur "Symbiosis" med vilken man samlar in pengar till skydd av Skärgårdshavet. Bild: UM

Vid mötena representerades Finlands regering av statsminister Jyrki Katainen, utrikesminister Erkki Tuomioja, Europa- och utrikeshandelsminister Alexander Stubb, näringsminister Jan Vapaavuori samt miljöminister Ville Niinistö. På plats fanns även Estlands statsminister Taavi Rõivas. Europeiska kommissionen representerades av regionutvecklingskommissionär Johannes Hahn och Baltic Development Forum av dess nya ordförande, Danmarks tidigare utrikesminister Lene Espersen. De övriga deltagarna bestod av medlemsländer i Östersjöstaternas råd, ledningen för landskap och städer samt representanter för företag, universitet, forskningsinstitut, organisationer och olika projekt. I samband med forumet ordnades också ett nationellt intressegruppsmöte för Östersjöstrategin samt medborgarorganisationsforumet för Östersjöområdet. Dessutom hölls många andra evenemang under Åbos Östersjödagar.

Östersjöområdet i spetsen för digiekonomin

Forumet öppnades av Vapaavuori, Hahn och Espersen tillsammans med Åbos stadsdirektör Aleksi Randell. Huvudtema var främjandet av Östersjöområdets ekonomiska tillväxt och hela områdets samarbete och förenande. På öppningsdagen presenterade Baltic Development Forum sin rapport om den ekonomiska situationen inom Östersjöområdet och anpassningen till en "ny normal" betonades. Därefter behandlades Östersjöområdets tillväxtzoner och investeringar, nästa steg i räddningen av havet, utsikterna för havsindustrin, intelligenta städer, hälsoekonomi och grön ekonomi. I sin egen taltur gladde sig Stubb över Östersjöstrategins livskraft. Nätverken för projekten har byggts upp och EU:s nya finansieringsprogram förbättrar deras möjligheter att erhålla finansiering.  Enligt honom finns det dock behov av att rationalisera strategins genomförande och att sträva till större samprojekt med vilka man kan främja investeringar och tillväxtkorridorer.

Under ledning av Katainen och Röivas diskuterade man på eftermiddagen digitalekonomin som accelerator för tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft. Katainen och Röivas betonade bland annat att informationsteknologin är en mänsklig rättighet som man kunde utnyttja för att effektivera Östersjöområdets samarbete mycket mer och för att hålla området i spetsen för världens digiekonomi. Microsofts representant som kommenterade dem konstaterade att Östersjöområdet redan nu är ICT-branschens "talent pool" och bl.a. främjandet av rörligheten för förmågor är viktigt.

Ledningen av Östersjöstrategin förnyas

Tema för den andra dagen är förbättringen av ledningen och genomförandet av EU:s Östersjöstrategi. Kommissionär Hahn presenterade den rapport EU-kommissionen publicerade i maj och förslag som utrikesminister Tuomioja kommenterade. Tuomioja berättade också om Finlands CBSS-ordförandeskap och konstaterade att de inom Östersjöområdet redan befintliga institutionerna bör utnyttjas i ledningen av EU-strategin med samtidig betoning på vikten av kommissionens roll även i fortsättningen. Han betonade speciellt rörligheten inom Östersjöområdet och dialogen mellan unga som en faktor som stärker integrationen. På eftermiddagen diskuterades stärkandet av forskningen, jämställdheten och den kulturella dialogen inom Östersjöområdet.

Ambassadören för Östersjöfrågor Erja Tikka håller sitt slutanförande. Bredvid Ilze Rüse från Lettlands utrikesministerium och direktören för Baltic Development Forum Hans Brask.

Finland har sedan juli 2013 varit ordförandeland för CBSS och nu går turen till Estland. Finlands ordförandeskap, vars huvudtema har varit ”Clean, safe and smart Baltic Sea”, har letts av ambassadör Satu Mattila. Huvudmål för EU:s Östersjöstrategi som förverkligats sedan 2009 är räddning av havet, områdets förenande och ökande av välfärden. Initiativet till en strategi tog på sin tid Alexander Stubb i Europaparlamentet tillsammans med Thomas Hendrik Ilves. Stödet den fick berodde på den synliga försämringen av Östersjöns skick och på viljan att utjämna utvecklingen mellan områdets östra och västra delar. Ett närmande av strategin på många nivåer för förutom regeringsmyndigheter också samman städer, institutioner och företag. Ambassadören för Östersjöfrågor Erja Tikka har sedan början av året varit EU:s ambulerande ordförande för Östersjöstrategins nationella kontaktpersoner och överlåter som följande uppgiften till sin estländska kollega.

Logomos Networking village där organisationer och projekt hade möjlighet att visa upp sig och skapa kontakter. Bild: UM