Statsrådet Holkeri uppmanar till besinning

"Ingen skjuter någonsin det sista skottet i världen. Det finns alltid någon som skjuter tillbaka. Därför måste vi även efter händelserna i New York och Washington komma ihåg att besinna oss. Även rättvis användning av våld är en allvarlig sak", sade statsrådet Harri Holkeri på en presskonferens i Helsingfors den 17 september.

Statsrådet Holkeri befanns sig i New York för att avsluta sitt ordförandeskap i FNs generalförsamling. "På måndagen den 10.9. överlät jag ordförande klubban och stämningen var trevlig. Nästa morgon befann vi ,min fru och jag, oss på en bönefrukost i samband med den internationella fredsdagen, då jag fick vetskap om terrorattacken mot World Trade Center",berättade Holkeri.
Han konstaterade att FNs säkerhetsråd och generalförsamling omedelbart på det bestämdaste fördömde terrorattackerna och förband sig att stöda Förenta Staterna.
"Världens stater och folk behöver varandra nu mer än någonsin efter andra världskriget. FN 'r dock bara så stark som dess medlemsstater önskar organisationen vara. i USA existerar två linjer hur tackla terrorismen. Å ena sidan vill man bringa de skyldiga i rätten, å andra sidan vill man ha hämnd. Jag tolkar saken så att landets ledning av kongressenm fått fullmakt att vid behov verka omedelbart och att den ingalunda tänker skjuta på allt som rör sig. Kravet på att Osama bin Laden utlämnas är motiverat redan enbart på basen av hans tidigare dåd, sade Holkeri.

Om sitt ordförandeskap för FNs generalförsamling konstaterade Holkeri att han lett 112 sessioner, hållit 52 egentliga tal, haft 362 bilaterala möten, besökt 11 länder m.m. Utgångspunkten för verksamheten var Millenium-deklarationen av världens ledare hösten 2 000. Positiva erfarenheter av arbetet fann Holkeri bl.a i samarbetet med medborgarorganisationerna och den goda stämningen i hans arbetsteam. Negativt var byråkratin inom FN. "Vi gick framåt när det gällde att utveckla FN-organen, även om stegen kanske inte vara så stora, konstaterade statsrådet Holkeri.

YK