Valtionavustukset Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisiin linjauksiin ja kansainvälisiin sitoumuksiin liittyvään kansalaisjärjestötoimintaan – vuoden 2021 hakukierros auki

Ulkoministeriö avaa haettavaksi valtionavustukset valtion vuoden 2021 talousarvioesityksen momentille 24.90.50 (Eräät valtionavut). Hakukierros on auki 31.10.-20.11.2020.

Avustuksen tarkoituksena on tukea kansalaisjärjestöjen toimintaa, joka liittyy Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisiin linjauksiin ja kansainvälisiin sitoumuksiin. Järjestöjen toiminnan tulee liittyä ulkoministeriön toimialaan. Vuoden 2021 hakukierroksen painopisteiden lähtökohtana käytetään valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisia linjauksia ja tavoitteita ottaen huomioon ulko- ja turvallisuuspoliittisessa toimintaympäristössä tapahtunut kehitys.

Painopisteitä ovat sääntöpohjainen kansainvälinen yhteistyö; konfliktinehkäisy, kriisinhallinta ja rauhanvälitys; ihmisoikeudet ja inhimillinen turvallisuus; Euroopan unioni globaalina toimijana; laaja-alainen transatlanttinen yhteistyö sekä ilmastonmuutokseen liittyvät turvallisuusuhat.

Avustus on yleisavustusta järjestön toimintaan vuodelle 2021. Avustusprosessiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Tarkemmat tiedot ja hakuohjeet