UM seuraa Finnfundin verovastuukysymystä

UM seuraa Finnfundin verovastuukysymystä

Ulkoministeriö on perehtynyt Finnwatchin tiistaina julkaisemaan, Finnfundin toimintaa koskevan raportin sisältöön. Ministeriö painottaa Finnfundin ja muiden kehitystoimijoiden kanssa tehdyssä yhteistyössä verovastuullisuutta ja seuraa sen toteutumista.

Ulkoministeriö on selvityksen johdosta ollut yhteyksissä Finnfundiin ja pyytänyt lisätietoja siitä, kuinka verovastuullisuus raportin esiin nostamassa tapauksessa toteutuu.

"Finnfundin toiminnassa ei saa harjoittaa aggressiivista verosuunnittelua. Tämä on omistajaohjauksen lähtökohta. Ulkoministeriön tiedossa ei ole, että näin olisi tapahtunut, mutta kaikki epäilyt otetaan vakavasti ja tutkitaan huolellisesti", sanoo kehitysrahoituslaitosten yksikön päällikkö Max von Bonsdorff.

Omistajaohjauspolitiikassa ulkoministeriö noudattaa valtioneuvoston vajaan vuoden takaista periaatepäätöstä. Euroopan komissio valmistelee parhaillaan uutta tilinpäätösdirektiiviä. Sen odotetaan valmistuvan ensi syksynä ja sen yhteydessä tarpeen mukaan tarkennetaan omistajaohjauksen ohjeistusta aggressiivisen verosuunnittelun ja veroparatiisien määrittelyn osalta.

Finnfund toteuttaa osaltaan Suomen verotus ja kehitys -toimintaohjelmaa 2016–2019. Finnfund on käyttänyt pääomasijoitusrahastoja ja rahoituslaitoksia kaikkein vaikeimpien toimintaympäristöjen yritysten rahoittamisessa. Pääomasijoitusten kautta kanavoidulla rahoituksella on parhaimmillaan huomattavat kehitysvaikutukset. Yhtiön toiminnan pääpaino on jatkossakin suorissa sijoituksissa, mutta se voi edelleen käyttää myös pääomasijoitusrahastoja. Rahastojen kautta tapahtuvan sijoittamisen tulee olla läpinäkyvää. Yhtiö on sitoutunut kehittämään rahastosijoituksistaan raportointia ja ylipäänsä toimintansa avoimuutta.

Finnfundilla on vuonna 2016 tehtyjen rahoituspäätösten vuoksi aiempaa suurempi rooli Suomen kehityspolitiikassa. Yhtiön tulee raportoida mahdollisimman yksityiskohtaisesti sijoitustensa luonteesta ja saavuttamistaan kehitystuloksista.

Osana omistajaohjausta UM seuraa Finnfundin sijoitusten kehitysvaikutuksia. Ne ovat ministeriön seurannan pohjalta erittäin hyvät. Ulkoministeriö määrittää vuosittain seurattavat tulosindikaattorit; tänä vuonna seuranta kattaa muiden muassa hankkeiden kehitysmaille tuottamat verotulot ja aikaansaamat työpaikat.