Ulla Väistö blir chef för administrativa avdelningen och Aapo Pölhö chef för avdelningen för Afrika och Mellanöstern

Ulla Väistö Statsrådet har idag förordnat utrikesrådet Ulla Väistö till chef för utrikesministeriets administrativa avdelning från den 1 september. Ulla Väistö kom till ministeriet 1977 och har tjänstgjort vid ambassaderna i Bryssel, Wien, Mexiko, Strasbourg, Bonn och Paris. Inom ministeriet har hon tjänstgjort vid handelspolitiska och politiska avdelningen samt vid administrativa avdelningen, sedan 2001 som utrikesministeriets personaldirektör.

Aapo Pölhö Utrikesrådet Aapo Pölhö har förordnats till chef för utrikesministeriets avdelning för Afrika och Mellanöstern från den 1 maj. Pölhö kom till ministeriet 1976 och har tjänstgjort vid ambassaderna i Bagdad, Mexiko, Brasilia, Genève och Washington och fungerat som ambassadör i Egypten och Sudan. Inom ministeriet har han tjänstgjort bland annat vid press- och kulturavdelningen och politiska avdelningen, senast som politiska avdelningens biträdande avdelningschef och linjechef för linjen för säkerhetspolitik och vapeninspektion.