Stor efterfrågan på UM:s tjänster på resemässan

Utrikesministeriet deltog för första gången i resemässan Matka 2004 i Helsingfors mässcentrum den 15-18 januari. Utrikesministeriets tema var resesäkerhet och i ministeriets monter informerades om utrikesministeriets konsulära tjänster, resemeddelanden och mobiltjänst. Även den nyutkomna broschyren "Säker resa" hade god åtgång. Broschyren har sammanställts av delegationen för resesäkerhet, som även utrikesministeriet ingår i.

Utrikesministeriets mässteam: Sirpa Aalto, Pekka Hyvönen, Katja Virta och Raija Leppäjärvi Idén att utrikesministeriet skulle delta i mässan uppstod för ett år sedan, då enheten för konsulära tjänster besökte fjolårets resemässa. Konsulära enhetens chef Pekka Hyvönen strålade av tillfredsställelse efter den första mässerfarenheten. "Mottagandet har varit mycket positivt och vårt val av tema ansågs vara lyckat. Ingen har frågat vad UM har här att skaffa", skrattade Hyvönen. Hyvönen berättade att han även träffat många pensionerade UM-tjänstemän på mässan som ansett att UM:s deltagande var en strålande idé. Många konstaterade att UM förändrats till sin fördel.

"På mässan berättades bland annat om UM:s förnyade mobiltjänst", berättade Tiina Nikkinen, som ansvarade för UM:s information om mässan.

Mobil- eller SMS-tjänsten för resande startades 2002 och i fjol utvidgades tjänsten så att man kan beställa information om resesäkerheten i form av textmeddelanden även från utländska mobiltelefonanslutningar. Informationen sammanställs av Finlands utlandsbeskickningar och genom tjänsten kan man även få beskickningarnas kontaktuppgifter till och sända reseanmälan till UM, vilket rekommenderas om man reser till ett krisområde. "Besökarna var särskilt glada över att det bland all kommersialism även erbjöds gratis service", berättade Nikkinen. UM uppbär ingen avgift för de textmeddelanden ministeriet sänder, utan användaren betalar endast för sina egna textmeddelanden.

Närvaron vid ett dylikt stort evenemang sänker tröskeln för allmänheten att närma sig ministeriet. Ofta förekommer onödig rädsla för auktoritet. "Det hördes spontana kommentarer om att det är fint att UM har sänkt sig ned till medborgarnas nivå", konstaterade chefen för enheten för webbinformation Raija Leppäjärvi. "Man känner inte riktigt till utrikesministeriets service. Nu gick denna information tydligt fram", sade Leppäjärvi.

Glada tjänstemän till allmänhetens tjänst, Sirpa Aalto och Jaana Mäkelä "Människor var överraskade över att utrikesministeriet står finländarna till tjänst på detta sätt. Vi har delat ut tusentals broschyrer och intresset har varit stort", beskrev Sirpa Aalto, som i fyra dagar tjänat kunder i UM:s monter. Aaltos kollega från konsulära enheten, Jaana Mäkelä, höll med. "Responsen har varit mycket positiv. Det har även varit givande att kunna tjäna kunder på detta sätt", sade Mäkelä. Utöver servicen fick även monterns stiliga utformning mycket beröm.

Informationsenhetens chef Erja Tikka betonade dock att mycket ännu återstår att göra för att den stora allmänhetens kännedom om utrikesministeriets service skall öka.

Viktig reseinformation delades ut till alla Antalet besökare på årets resemässa uppgick till 73 500 - något mer än i fjol. Ministeriets hela mässteam var övertygat om att utrikesministeriet även kommer att delta i nästa resemässa. "Medborgarna är vår största intressentgrupp och det är de som ger UM dess existensberättigande, sammanfattade Hyvönen.