Utrikesministeriet ansluter sig till Finlands samhälleliga åtagande för hållbar utveckling

Utrikesministeriet ansluter sig till Finlands samhälleliga åtagande för hållbar utveckling

Utrikesministeriet har anslutit sig till Finlands samhälleliga åtagande för hållbar utveckling, vars mål är att få ett stort antal samhällsaktörer att utföra praktiska åtgärder för att främja hållbar utveckling. Samtidigt firas den europeiska veckan för hållbar utveckling den 30 maj till den 5 juni.

”Det är med stor entusiasm som utrikesministeriet ansluter sig till åtagandet. Det är viktigt att vi för egen del gör praktiska insatser och val för att främja hållbar utveckling. På utrikesministeriet har vi möjlighet att berätta om åtagandet som en finsk innovation ute i världen och uppmuntra andra att delta”, säger ambassadrådet Sami Pirkkala som berett ärendet vid ministeriet.

Tre åtaganden

Samhälleligt åtagande för hållbar utveckling

Utrikesministeriet har ingått tre åtaganden, av vilka det första är att förbättra uppföljningsmekanismen för sitt miljöprogram. Målet är att noggrannare än tidigare följa verkställandet av miljöstrategin och miljöprogrammet som sträcker sig fram till år 2020 och engagera ledningen och hela ministeriet ännu mer i åtagandets genomförande. Samtidigt granskas åtgärdernas tillräcklighet med ännu större noggrannhet och målnivån höjs vid behov.

För det andra åtar sig utrikesministeriet att uppmuntra utlandsbeskickningarna att ansluta sig till åtagandet med hänsyn till respektive beskicknings särdrag och lokala omständigheter. Ministeriet erbjuder dem exempel och stöd i att ta fram åtgärdsåtagandena. Finlands beskickningsnätverk omfattar omkring 90 ambassader, konsulat eller andra diplomatiska representationsorgan i utlandet.

För det tredje åtar sig utrikesministeriet att på internationella forum aktivt berätta om Finlands åtagande för hållbar utveckling som ett exempel på en aktiverande och unik modell för praktiskt främjande av hållbar utveckling. I verkställandet av FN:s mål för hållbar utveckling efter 2015 kommer den nationella nivån att inneha en nyckelroll. Förhoppningen är därför att Finlands exempel ska uppmuntra andra länder att pröva något liknande.

För mera information: ambassadrådet Sami Pirkkala, tfn 0295 351 750, sami.pirkkala@formin.fi