Utrikesminister Tuomioja fick gehör för sitt förslag om säkerhetsgarantier av Frankrike


Enligt utrikesminister Erkki Tuomioja förstår Frankrike orsakerna till att Finland, Sverige och Irland i Neapel framlade sitt eget förslag om säkerhetsgarantiklausulen inom Europas försvarssamarbete.

Tuomioja hade ett kort möte med Frankrikes utrikesminister Dominique de Villepin i tisdags och diskuterade närmast den nuvarande situationen inom regeringskonferensen. Tuomioja överräckte det förslag han framfört i Neapel till de Villepin och sade att Finland att med utgångspunkt i det även var redo diskutera andra formuleringar.

Tuomioja sade sig vara förhoppningsfull om att man vid de fortsatta diskussionerna uppnår en sådan lösning angående säkerhetsgarantierna som håller unionen samlad.

Enligt Tuomioja tyder mottagandet av förslagen om ett närmare säkerhets- och försvarssamarbete i Neapel på att resultatet inte kommer att vara ett försvarsförbund, men att det kommer att föra säkerhets- och försvarssamarbetet i Europa många steg framåt.

På eftermiddagen talade Tuomioja om den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken vid Västeuropeiska unionen VEU:s parlamentariska församling.
Utrikesministerns tal vid VEU

EU