Tuomioja: Vapeninspektionerna bör få fortsätta

Helsingfors, 6. 2 (FNB) Utrikesminister Erkki Tuomioja (sdp) anser att USA:s utrikesminister Colin Powell, i sitt anförande till säkerhetsrådet, identifierade allvarliga brister i Iraks samarbetsvilja samt framförde allvarliga misstankar om att Irak fortsätter att utveckla massförstörelsevapen.
- I det avseendet sammanstämmer rapporten väl med Blix rapport, säger Tuomioja till FNB på torsdagen.
Tuomioja anser att den enda möjligheten att undersöka och verifiera påståendena är genom fortsatta vapeninspektioner.
- Jag anser att det här måste ses som en bra vägkost för vapeninspektörerna. Den vägen måste följas så långt som det bara är möjligt så att ett krig kan undvikas, säger Tuomioja.
Tuomioja säger att det nu är Iraks vilja till samarbete som avgör vad som händer härnäst. Han anser att ett krig kan undvikas ända fram till det att det bryter ut.YK