Utlysning: Utvecklingsakademin för journalister 2018

År 2018 ordnar utrikesministeriet utvecklingsakademin för nionde gången. Den är ett utbildningsprogram i utvecklingsfrågor för finländska journalister.

Utvecklingsakademins idé är att fördjupa deltagarnas kunskaper om globala utvecklingsfrågor och att introducera dem till Finlands utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete.

Till programmet väljs 10 journalister från olika medier. Valet av deltagare görs vid utrikesministeriets kommunikationsavdelning. I år betonas den privata sektorns roll i utvecklingen.

Kursen består av tre seminariedagar i Helsingfors och en fältresa på ca en vecka. Seminariedagarna är preliminärt utsatta till 31.1, 14.2 och 14.3. I mars i vecka 10 görs en fältresa till Zambia. Datumen kan ännu ändras.

De som väljs till kursen förväntas delta i hela programmet. Kursen är på finska och engelska.

Du kan ansöka till programmet genom att fylla i en elektronisk ansökan(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) senast tisdagen den 28 november 2017.

Utvecklingsakademin 2018: anvisningar för ansökan (avautuu uuteen ikkunaan)

Ytterligare information: Outi Einola-Head, informatör, tfn 040 519 4153, fornamn.efternamn@formin.fi.