Syriens utrikesminister dömde planerade attacken till Irak

Förenta Staternas möjlig attack till Irak skulle vara dåraktig, sade Syriens utrikesminister Farouk Al-Sharaa i en presskonferens i Helsingfors den 21. i maj. Al-Sharaa besökte Finland på utrikesminister Erkki Tuomiojas inbjudan. Före situationen i Afganistan är i ordning, borde Förenta Staterna inte rikta sin uppmärksamhet på annat håll, sade Al-Sharaa. Enligt honom är Irak inte ett hot mot sina grannländer utan har närmat sig andra länder i Mellanöstern. Det framträdde nyligen i arabiska ländernas toppmöte i Beirut.

Utrikesminister Al-Sharaa beklagade sig över Förenta Staternas uppmärksamhet som är inriktade på kampen mot terrorismen i stället för Mellanöstern.

”Statsminister Ariel Sharons regering är inte någon fredsregering”, sade Al-Sharaa. Enligt honom har den nuvarande israeliska regeringen inga möjligheter att delta i internationella fredskonferenser. Utrikesminister Erkki Tuomioja förenade sig med Al-Sharaas åsikt om internationella konferensens nödvändighet. Han konstaterade att Finlands och EUs enda mål är att åstadkomma fred i området.