Suomen Akatemia ja ulkoministeriö myönsivät lähes kuusi miljoonaa euroa kehitystutkimukseen

Suomen Akatemia ja ulkoministeriö ovat myöntäneet rahoituksen yhdeksälle tutkimushankkeelle Kehitystutkimuksen akatemiaohjelma DEVELOP2 -haussa. Kehitystutkimuksen ohjelmassa rahoitetaan monitieteistä ja ongelmalähtöistä tutkimusta, joka kuvaa ja tulkitsee kehityksen ulottuvuuksia, auttaa ymmärtämään kehityksen esteitä ja etsii keinoja näiden esteiden poistamiseksi.

Akatemiaohjelman käytännön tavoitteena on tuottaa tietoa ongelmien ratkaisuun esimerkiksi terveyteen, luonnonvaroihin, talouteen ja koulutukseen liittyen. Lisäksi kehitystutkimuksessa tarvitaan tietoa kansainvälisten, kansallisten ja kulttuuristen järjestelmien toiminnasta sekä näiden kehitykselle asettamista rajoituksista ja mahdollisuuksista.

Yhdeksässä rahoitetussa tutkimushankkeessa on yhteensä 11 tutkimusryhmää. Yhdeksästä hankkeesta Suomen Akatemia rahoittaa viisi ja Ulkoministeriö neljä. Hankkeet käynnistyvät syyskuun alussa 2023. DEVELOP2-akatemiaohjelma on jatkoa aikaisemmalle DEVELOP-akatemiaohjelmalle, joka toimi vuosina 2018–2023.

Suomen Akatemian rahoittamassa viidessä tutkimushankkeessa tutkitaan kasvien kestävää käyttöä taistelussa infektiosairauksia vastaan, haavoittuvaisten vastasyntyneiden lasten terveyden ja kehityksen ylisukupolvista kehää, uhkaavia infektiotauteja Itä-Afrikan muuttuvassa ympäristössä, syötävien hepokattien kestävää käyttöä Itä-Afrikan ruokaturvan parantamiseksi sekä muutospolkuja naisten osallisuuteen Nepalin muuttuvassa musiikkikulttuurissa.

Ulkoministeriön rahoittamissa neljässä hankkeessa tutkitaan yhteiskunnan ja luonnon dynamiikkaa puunistutuksen keinoin tehtävän ekologisen palauttamisen yhteydessä, energia- ja vesimallien integrointia rajavesistöjen hyötyjen arviointiin, seksuaalivähemmistöjen kohtaamaa kohtelua sekä ratkaisuja liesien aiheuttamiin sisäilmaongelmiin.

UM:n rahoituspäätökset Develop 2 -ohjelman tutkimushankkeille, rahoituskausi 1.9.2023 - 31.12.2026

Tutkimusaihe Hakija / organisaatio UM:n rahoitus € Huomiot
The socio-ecological and politico-economic dynamics of ecological restoration through tree planting schemes in the global South(TreesForDev) Ehrnström-Fuentes, Maria / Hanken 400 000 Konsortio Markus Krögerin kanssa
The socio-ecological and politico-economic dynamics of ecological restoration through tree planting schemes in the global South(TreesForDev) Kröger, Markus / Helsingin yliopisto 599 508 Konsortio Maria Ehrnström-Fuentesin kanssa
Energia- ja vesimallien integrointi rajavesistöjen hyötyjen arviointiin Klöve, Björn / Oulun yliopisto 699 999 Konsortio Juha Kiviluoman kanssa
Energia- ja vesimallien integrointi rajavesistöjen hyötyjen arviointiin Kiviluoma, Juha / VTT 299 296 Konsortio Björn Klöven kanssa
LGBTQI+- ja katutason byrokraatit: motiivien, väkivallan ja kollektiivisen edunvalvontamahdollisuuksien arviointi Itä-Afrikassa Stark, Laura / Jyväskylän yliopisto 574 182  
Teknologiset ja sosioekonomiset ratkaisut vähentää sisäilman saasteita Nepalissa Tissari, Jarkko / Itä-Suomen yliopisto 577 312  

 

Lisätietoa