Pia Stjernvall ambassadör till Kosovo, sidoackrediteringar i Libyen och Venezuela

Republikens president har utnämnt utrikesrådet Pia Stjernvall till chef för Finlands ambassad i Pristina från och med den 1 februari 2018.

Pia Stjernvall flyttar över till Pristina från uppdraget som ledande expert inom civil krishantering. Stjernvall var chef för Europeiska unionens civila krishanteringsinsats EUPOL i Afghanistan 2015–2016 och insatsens vice chef från 2014.

Inom Finlands utrikesrepresentation har Stjernvall tjänstgjort i vid ambassaderna i Kabul, Nairobi och Budapest. Vid utrikesministeriet har Stjernvall arbetat vid den politiska avdelningen, den utvecklingspolitiska avdelningen och vid Europaavdelningen.

Stjernvall har en magistersexamen i samhällsvetenskaper från Lapplands universitet och har tjänstgjort vid utrikesministeriet sedan 1995.

Republikens president befullmäktigade också chefen för Finlands ambassad i Tunis, ambassadör Leena Gardemeister, att representera Finland i Libyen, och chefen för Finlands ambassad i Bogotá, ambassadör Jarmo Kuuttila, att representera Finland i Venezuela från och med den 15 december 2017. Samtidigt upphör sidoackrediteringen i Venezuela för ambassadör Mika-Markus Leinonen, chef för Finlands ambassad i Santiago de Chile.

Ytterligare information: Pirjo Tulokas, personaldirektör, tfn 0295 351 413