Ojuland och Tuomioja: Estlands Nato-medlemskap stör inte relationerna till Finland


Estlands färska utrikesminister Kristiina Ojuland tror att relationerna mellan Finland och Estland förblir utomordentliga, ävenom Estland ansluter sig till Nato. Hon är glad över det gora samarbetet mellan ländernas försvarsmakter. Inte heller utrikesminister Erkki Tuomioja ser ett eventuellt estniskt Nato-medlemskap skapa några problem för Finland.

Enligt Tuiomioja innebär de baltiska ländernas EU-medlemskap en viktig injektion för unionens nordliga dimension, och även Ojuland trodde att Estland och Finland skulle få ännu bättre samarbetsmöjligheter efter det Estland blivit medlem i EU. Ojuland uttryckte sin glädje över att ha blivit inbjuden till Finland just på Alla hjärtans-dag.

Ojuland, 35, besökte Finland på inbjudan av utrikesminister Erkki Tuomioja och för första gången som utrikesminister. Ministrarna diskuterade bl.a EUs utvidgning och framtid samt regionala samarbetsfrågor.

Ojuland hoppas även på utveckling i Estlands relationer till Ryssland. När Estlands nya regering inledde sitt arbete i januari, uttryckte den enligt Ojuland en klar förhoppning om att fortsätta med de goda relationerna mellan länderna. "Vi väntar med iver på att kunna arbeta med vora grannari samarbet och vi vill också lösa några frågor som varit öppna under en lång tid", sade Ojuland. "Men det är klart att viljan att utveckla kontaker kan inte bara komma från ett håll. Den måste vara ömsesidig. Estland har visat sina goda vilja och vi önskar se det samma hos Moskva".

Ojuland ville inte på presskonferensen kommentera Finlands kärnkraftsprojekt, ävenom Estland varit oroat för säkerheten i kärnkraftverken i dess närområden. "Något beslut har ju inte fattats. Vi måste vänta på att finländarna säger sitt i saken", sa hon.

Ojuland besökte även riksdagen och träffade riksdagens talman Riitta Uosukainen, försvarsminister Jan-Erik Enestam samt finländska medlemmar i Europarådets delegation.


CV för Estlands utrikesminister(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Estlands utrikesministeriums hemsidor(Linkki toiselle web-sivustolle.)

EU
EU-jäsenyys
NATO
Suomi
Venäjä
Viro
pohjoinen ulottuvuus
ulko- ja turvallisuuspolitiikka
ydinvoima