OECD:s generalsekreterare Johnston: Världsekonomin är inte på väg mot en depression


OECD:s generalsekreterare Donald J.Johnston är försiktigt optimistisk beträffande de ekonomiska utsikterna. Världens ekonomiska återhämtning har skett långsammare än väntat, men den globala ekonomin är inte på väg mot en depression utan trenden går uppåt och särskilt inom EU-området och utanför USA:s gränser kan man skönja en övertygande utveckling, sa Johnston under den presskonferens han höll under sitt Finlandsbesök. Särskilt nämnde han Sydkorea, Kina och Ryssland.

Det största hotet mot världsekonomin ansåg Johnston utgöras av att takten på de multilaterala WTO-förhandlingarna gällande handel och investering eventuellt fördröjs. Jordbruk och i synnerhet underlättandet av hur utvecklingsländernas jordbruksprodukter fås ut på marknaden, är en svår politisk fråga som kräver hårt arbete av politikerna i de utvecklade länderna. Det är viktigt att behålla momentum, framskridande. Framskridandet är dock möjligt endast gradvis och med politikens realiteter i åtanke. Efter det andra världskriget har man gjort stora framsteg beträffande världshandelns liberalisering, så det finns skäl till optimism också för närvarande.

Värden för generalsekreterare Johnstons besök, utrikeshandelsminister Jari Vilén ansåg att läget är utmanande. Det är för tidigt att uppskatta betydelsen av EU:s färska jordbruksbeslut för WTO-förhandlingarna, men det är tydligt att det nu riktas förväntningar både mot Förenta Staterna och den Europeiska unionen. Det viktigaste att minnas är att EU har förbundit sig att förhandla även om jordbrukssektorn. Det förutsätter kompromisser från bägge parter för att resultat ska uppnås. WTO:s ministerkonferens som kommer att hållas i Mexico i september nästa år är en viktig mellanetapp, efter vilken man kan förmoda att förhandlingarna framskrider i raskare takt än för färvarande. Minister Vilén påminde om vilken betydelsefull organisation OECD är för Finland. Särskilt stor nytta har vi av OECD:s stadgeenliga undersökningar av länder. Dessa landsrapporter är OECD:s egentliga flaggskepp. Vi ser med stort intresse fram emot nästa rapport som behandlar Finland och särskilt den offentliga sektorn, och som publiceras den 27 mars, konstaterade Vilén.

Enligt Vilén har i diskussionerna med Johnston särskilt behandlats OECD:s förnyelse och utvidgning med nya medlemsländer. 17 länder är intresserade av medlemskap. Finlands syn på saken är att man först bör besluta om organisationens förnyande och dess budgetfrågor innan man tar in nya medlemmar.

Johnston konstaterade att OECD:s verksamhetsfält är mycket vidsträckt, det omfattar ungefär 200 olika kommittéer. Talrika möten under Finlandsbesöket gör det möjligt för honom att skaffa sig en förstahandsuppfattning om Finland på många olika områden. OECD:s uppgift är framför allt att forma politiska alternativ på olika områden till gagn för medlemsländerna och andra länder.
OECD:s nätsidor(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Finlands permanenta OECD-representation(Linkki toiselle web-sivustolle.)

OECD