Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott behandlade situationen i Myanmar, Ryssland och Finlands Natopartnerskap

Statsrådets kommunikationsavdelning
Pressmeddelande 516/2017
14.11.2017

Tisdagen den 14 november diskuterade republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott den humanitära krisen i delstaten Rakhine i Myanmar. Särskilt oroväckande är rapporterna om allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Enligt FN:s uppskattning har över 600 000 människor flytt från Myanmar till Bangladesh sedan slutet av augusti. Finland kräver tillsammans med det övriga internationella samfundet att man ska få slut på våldet och göra det möjligt för flyktingarna att tryggt återvända till sina hemtrakter. Det är ytterst viktigt att säkerställa att det humanitära biståndet når fram och att mänskliga rättigheter respekteras. Kränkningarna av mänskliga rättigheter ska utredas och de som gjort sig skyldiga till kränkningar ska ställas till svars för dem.

Vid mötet diskuterades också aktuella frågor som hänför sig till relationerna mellan Finland och Ryssland. Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott fick också en lägesöversikt över Finlands Natopartnerskap.

Ytterligare information: Jukka Salovaara, avdelningschef, tfn 0295 350 636, Kimmo Lähdevirta, avdelningschef (Myanmar), tfn 0295 351 746, utrikesministeriet