Lettland förhoppningsfullt inför EU-medlemskap

"EU har förstått Lettlands behov", sade Lettlands utrikesminister Sandra Kalniete på en gemensam presskonferens med utrikesminister Erkki Tuomioja i Smolna 29.11. Kalniete kom till Finland efter besök i Danmark och Sverige och träffade förutom Tuomioja även statsminister Paavo Lipponen. Utrikesministrarnas samtal berörde utvidgningen av Europeiska unionen och Nato samt förhållandet till Ryssland.

Tuomioja gratulerade Lettland för inbjudan att ansluta sig till Nato, och hoppades kunna gratulera Lettlans även efter EUs toppmöte i Köpenhamn.

Utrikesminister Kalniete berättade att samtalen under hennes besöksrunda dominerats av utvidgningen av Nato och EU, men att även det regionala samarbetet mellan Norden och Baltikum berörts. Kalniete berömde Finlands vision om den nordliga dimensionen, "som närmar Ryssland EU" och som är viktig för hela området.

Lettlands medlemsförhandlingar kommenterade Kalniete genom att försäkra att man kan avsluta dem i tid. "Vi uppskattar det danska ordförandeskapets ansträngningar för att förhandlingarna skall kunna avslutas". Kalniete beskrev Danmarks ordförandeskap som effektivt och framgångsrikt. Hon försäkrade också att det finansieringspaket som EU erbjudit Lettland "verkar positivt".

På en fråga om Lettlands roll i Nato-samarbetet konstaterade Kalniete att en förhandlingsdelegation från Nato först nu är på väg till Lettland för att specificera landets militära och politiska uppgifter inom försvarsalliansen.

I och med att toppmötet i Köpenhamn närmar sig, så har den allmänna opinionen i Lettland igen vänt sig till förmån för medlemskap. Drygt 55 procent stöder medlemskapet. I början av året rasade stödet för EU till dryga 25 %, då kommissionen presenterade sitt förslag till jordbruksstöd för ansökarländerna. "Letternas känsla av att de inom EU vore andraklassens medborgare har försvunnit. EU har förstått Lettlands behov och krav", sade en glad Kalniete.

EU
EU-jäsenyys
Latvia
NATO