Köyhyyden puolittamiseen tarvitaan poliittista tahtoa

Jos poliittista tahtoa löytyy, köyhyys onnistutaan puolittamaan vuoteen 2015 mennessä, todetaan tiistaina julkistetussa YK:n kehitysohjelman UNDP:n inhimillisen kehityksen raportissa. Raportissa peräänkuulutetaan ajattelutavan muutosta: sen sijaan, että kysytään, mitä on varaa tehdä, on kysyttävä mitä tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan.

Globaaliasioiden osaston päällikön Hannu Kyröläisen mielestä Suomi on UNDP:n raportin valossa oikealla tiellä, mutta vauhtia tavoitteiden saavuttamiseksi on lisättävä. Ulkoministeriössä on parhaillaan meneillä arviointi siitä, miten YK:n vuosituhatkonferenssissa asetettuja tavoitteita pystyttäisiin parhaiten edistämään, ja uusi kehitysyhteistyöohjelma laaditaan arvioinnin pohjalta.

"Tarvitaan yhteistyötä ja laajamittaista sitoutumista. Koko valtionhallinnon on sitouduttava kehitysasioihin, ei vain kehityspoliittisen osaston."

Kyröläinen ja Kehitysyhteistyön palvelukeskus KEPA:n toiminnanjohtaja Folke Sundman puhuvat molemmat poliittisen tahdon puolesta. Siitä yksi hyvä merkki on hallituksen tavoite nostaa Suomen vuosittainen kehitysapu 0,7 prosenttiin vuoteen 2010 mennessä. Sundman tosin toppuuttelee hieman: "Raportti on hyvä pohja poliittiselle toimintasuunnitelmalle, mutta poliittista sitoumusta tarvitaan todella. Olemme jäljessä aikataulusta, eikä ennuste vuoden 2010 tavoitteen saavuttamiselle ole tällä hetkellä kovin hyvä."

Äärimmäisen köyhyyden ja nälän puolittaminen on yksi kahdeksasta tavoitteesta, jotka asetettiin YK:n vuosituhatkonferenssissa vuonna 2000. Muita tavoitteita ovat mm. peruskoulutuksen takaaminen kaikille lapsille, lapsi- ja äitikuolleisuuden vähentäminen ja aidsin leviämisen pysäyttäminen.

Vuosituhattavoitteisiin pääseminen vaatii raportin mukaan uudenlaista kumppanuutta rikkailta ja köyhiltä mailta. Rikkaiden maiden on kaksinkertaistettava kehitysapunsa määrä, otettava köyhät maat tasavertaisiksi kauppakumppaneiksi ja myönnyttävä riittäviin velkahelpotuksiin. Köyhiltä mailta puolestaan odotetaan laajoja taloudellisia ja poliittisia uudistuksia.

Raportin sisältämän inhimillisen kehityksen indeksin mukaan elinolot heikkenivät 1990-luvulla yli kahdessakymmenessä maassa. Lähes kaikki indeksin loppupäässä olevat maat ovat Saharan eteläpuolella olevia Afrikan maita, joiden sijoitusta erityisesti aidsiin kuolevien nuorten määrä huonontaa.

"Nykyisellä vauhdilla Saharan eteläpuolinen Afrikka ei saavuta yhtäkään tavoitteista määräaikaan mennessä", esitteli tilannetta UNDP:n edustaja, bangladeshilainen Turham Saleh.

Intian ja Kiinan tasaisen talouskasvun vuoksi köyhyys kuitenkin puolittunee määräaikaan mennessä. Epätasaisen kehityksen tasapainottamiseksi raportissa esitellään ehdotus vuosituhannen kehityssopimukseksi. Sen mukaan vuosituhattavoitteilla on oltava erityissija kaikessa päätöksenteossa niin globaalilla kuin kansallisilla tasoilla.